Go to Top

Več kot šest milijonov odobrenih posojil

Banka SID je objavila je konec septembra objavila razpis za pridobivanje kreditov v vrednosti 500 milijonov, ki so namenjeni mikro in malim podjetjem. Do sedaj je bil kredit odobren že 20 podjetjem, in sicer v skupni vrednosti 6,2 milijona EUR.

Osem kreditov je bilo odobrenih po programu mikrofinanciranja, tj. v vrednosti med 30-100 tisoč evri, dvanajst kreditov pa po programu financiranja, tj. nad 100 tisoč evri; največji odobreni kredit je znašal 830 tisoč evrov. Skupna vrednost odobrenih kreditov je 6,2 milijona evrov, povprečna vrednost pa 310 tisoč evrov.

SID banka obravnava še 108 vlog za odobritev kreditov, ki so prispele do 21. novembra 2013, v skupni vrednosti 40,8 milijona evrov. Med njimi je 35 podjetij zaprosilo za mikrofinanciranje, tj. za kredite v vrednosti med 30-100 tisoč evri, preostalih 73 podjetij pa za kredite v vrednosti nad 100 tisoč evri. Povprečna vrednost zaprošenih kreditov, ki so v obdelavi, je 378 tisoč evrov, najvišji znesek pa 1 milijon evrov.

Do pridobitve kreditov iz posojilnega sklada so upravičene mikro-, male- in srednje velike gospodarske družbe s sedežem v RS, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • niso »družba v težavah«;
 • po zadnjih razpoložljivih podatkih DURS nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
 •  imajo zaposlene najmanj tri osebe;
 • poslujejo najmanj dve leti;
 • imajo razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA največ 5,0;
 •  drugi finančni in nefinančni kriteriji.

MSP lahko kredite iz posojilnega sklada SID banke pridobijo za financiranje obratnega kapitala in novih naložb ter z njimi povezanega zaposlovanja. Prednost kreditov iz posojilnega sklada poleg ročnosti in dostopnosti so obrestne mere, ki so nižje od tržnih, zato imajo ti krediti status državne pomoči oziroma pomoči de minimis.

SID banka v okviru posojilnega sklada za MSP izvaja naslednja dva programa:

1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014:

 • vrednost programa: 41,67 milijona evrov;
 • način financiranja: samostojno neposredno financiranje SID banke;
 • izvajanje:  kot državna pomoč de minimis;
 • znesek posameznega kredita: 30.000-100.000 evrov;
 • ročnost kredita: 1-3 let;
 • enostavnejši in hitrejši administrativni postopki za pridobitev kredita.

2. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014:

 • vrednost programa: 333,33 milijona evrov,
 • način financiranja: samostojno neposredno financiranje SID banke
 • izvajanje:  kot državna pomoč de minimis;
 •  znesek posameznega kredita: 100.001-1.000.000 evrov;
 • ročnost kredita: 1-3 let.

SID banka je v okviru Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij (MSP) oblikovala posojilni sklad v vrednosti 500 milijonov evrov. Od tega je SID banka 380 milijonov evrov zagotovila s povratnimi sredstvi, ki jih je pridobila z zadolžitvijo na mednarodnem kapitalskem trgu (vključujoč mednarodne finančne inštitucije), 120 milijonov evrov pa z zadolžitvijo pri Republiki Sloveniji (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS).

Kako do posojil?

Najprej je potrebno seveda pazljivo prebrati celotno dokumentacijo, ki jo dobite na spletni strani SID banke, in preveriti, ali podjetje sploh ustreza vsem kriterijem za upravičenost posojil. V naslednji fazi se je potrebno odločiti, katere izdatke bi želeli financirati s posojilom in določiti višino posojila, za katerega nameravamo zaprositi. Preveriti je potrebno, na kakšen način lahko posojilo zavarujemo. Če se odločimo za kandidaturo postopek ni zapleten. Potrebno je izpolniti nekaj obrazcev, najpomembnejša sta Vloga za financiranje in Predstavitev stranke, v kateri med drugim podjetje, njegovo lastniško strukturo, premoženje, dejavnosti, tržni položaj in razvojno vizijo podjetja. Če imate težave s pisanjem ali za pripravo obrazca enostavno nimate časa, ga lahko za vas pripravi podjetje DATA d.o.o. – pokličite na tel. 01 6001 525 ali nam pišite data@data.si, s svetovalci opravite kratek intervju in pripravili vam bodo kvalitetno prijavo. Pomagajo vam lahko tudi pri preverjanju ali izpolnjujete kriterije za prejem posojila.  Obrazce se odda elektronsko, na odobrite posojila čakate le deset delovnih dni, po odobritvi pa ga je možno črpati takoj.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: MGRT.GOV.SI

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja