Go to Top

Zaposlovanje mladoletnikov – kakšne so omejitve?

Zaposlovanje mladoletnikov možno po dopolnjenem 15 letu starosti

Zaposlovanje mladoletnikov je možno, ko oseba dopolni 15 let starosti. A na kaj je treba biti pozoren pri zaposlovanju mladoletnikov? Kakšne omejitve prinese zaposlovanje mladoletnikov za delodajalce? Mimogrede, pravne dileme (tudi glede zaposlovanja mladoletnikov) vam lahko razrešijo tudi naši sodelavci v pravni službi. Za termin plačljivega strokovnega svetovanja pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

Ustanovitev podjetja na DATA točki je hitra in enostavna!

Zaposlovanje mladoletnikov – kako poteka postopek?

Postopek za zaposlovanje mladoletnikov poteka na enak način kot pri ostalih iskalcih zaposlitve. Zakon o urejanju trga dela namreč določa, da so za delo zmožne osebe med 15 in 65 leti starosti. Zakon o delovnih razmerjih pa opredeljuje, da je delo otrok, mlajših od 15 let starosti, prepovedano. Navaja pa nekatere izjeme:

  • otrok, ki je mlajši od 15 let lahko proti plačilu sodeluje pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, športne in oglaševalne aktivnosti;
  • lažje delo otrok, ki so starejši od 13 let – a največ 30 dni v posameznem koledarskem letu v času šolskih počitnic; lahko tudi v drugih dejavnostih, a na način, da ni ogrožena njegova varnost, zdravje, morala, izobraževanje in razvoj;
  • dijaki oz. študenti, ki so dopolnili 14 let lahko opravljajo praktično izobraževanje v okviru izobraževalnih programov.

Pogodba o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15 let, je nična. Višja starost (16 let) je določena za sklepanje o zaposlitvi za delo na ladji.

Informativni izračun plače

pravno svetovanje

Preberite tudi – Koliko znašajo s.p. prispevki za leto 2022?

Zaposlovanje mladoletnikov pomeni tudi prepoved opravljanje nekaterih del!

Če se delodajalec odloči za zaposlovanje mladoletnikov, mora vedeti, da obstajajo prepovedi glede opravljanja nekaterih del. Delavec, ki še ni dopolnil 18 let tako ne sme opravljati naslednjih del:

  • delo, ki se opravlja pod zemljo ali pod vodo;
  • delo, ki objektivno presega njegove telesne ali psihološke sposobnosti;
  • delo, ki vključuje škodljivo izpostavljanje dejavnikom, ki so strupeni, karcinogeni, ki povzročajo dedne genske poškodbe ali škodujejo nerojenemu otroku ali kako drugače kronično vplivajo na človekovo zdravje;
  • delo, ki vključuje škodljivo izpostavljanje sevanju;
  • delo, ki vključuje tveganje glede nesreč, ki ga mlada oseba ne more prepoznati ali se mu izogniti zaradi svoje nezadostne pozornosti do varnosti ali pa zaradi pomanjkanja izkušenj ali usposobljenosti;
  • delo, ki vključuje tveganje za zdravje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa ali vibracij;
  • dela, ki se podrobneje določijo s podzakonskim aktom.

V podzakonskem avtu je določeno tudi, da delavec, ki še ni dopolnil 18 let izjemoma opravlja dela, ki so prepovedana. Gre bolj kot ne za izvajanje praktičnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov, če se delo opravlja pod nadzorom pristojnega delavca.

Preberite tudi – Kilometrina 2022, kaj je drugače?

Zaposlovanje mladoletnikov in omejitve

V kolikor pa se delodajalec odloči za zaposlovanje mladoletnikov, mora vedeti, da pri tem obstajajo nekatere omejitve. ZDR-1 določa posebna določila za delavce, ki niso dopolnili 18 let. Poleg že omenjenih prepovedi nekaterih del, se omejitve nanašajo še na delovni čas, odmor, počitek, prepoved opravljanja nočnega dela in več letnega dopusta. Ko gre za zaposlovanje mladoletnikov mora delodajalec upoštevati omejitve glede delovnega časa. Ta ne sme biti daljši od osem ur na dan in 40 ur na teden. Če mladi zaposleni dela vsaj štiri ure in pol na dan, ima med delovnim časom pravico do odmora, ki traja najmanj 30 minut. Prav tako ima tudi pravico do počitka med dvema delovnima dnevoma v trajanju najmanj 12 zaporednih ur ter pravico do tedenskega počitka, ki mora neprekinjeno trajati 48 ur.

Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec s.p.?

Ko gre za zaposlovanje mladoletnikov je nočno delo prepovedano

Kaj je še potrebno vedeti, ko se delodajalec odloči za zaposlovanje mladoletnikov? Ti ne smejo delati ponoči (med 22 in 6. uro naslednjega dne). Izjema so dela na področju kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti. Tam ta prepoved velja med 24. in 4. uro naslednjega dne. Prav tako pa mladoletnikom pripada daljši letni dopust. Če primerjamo s polnoletnimi delavci, imajo mladoletniki še dodatnih sedem dni letnega dopusta.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja