Go to Top

Delodajalci, se zavedate, kako pomembno je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu – kazni za nespoštovanje predpisov so visoke!

Ena izmed obveznosti delodajalca, ki mu nalaga Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Delodajalec mora zagotavljati pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Vas zanima, če vaš delodajalec zagotavlja primerno varnost na vašem delovnem mestu? Povprašajte naše pravne strokovnjake!

Informativni izračun plače

Zakon o varnosti in zdravja pri delu

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu. Slednje vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

Pravni nasvet

Vas zanima izvajanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju kot dejavnost podjetja?

Delodajalec izvaja zgoraj navedene ukrepe tako, da upošteva naslednja temeljna načela pri zagotavljanju varnosti in zdravja:

  • izogibanje nevarnostim;
  • ocenjevanje tveganj;
  • obvladovanje nevarnosti pri viru;
  • prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov,..;
  • prilagajanje tehničnemu napredku;
  • nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim;
  • razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja;
  • dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi;
  • dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

V kolikor delodajalec ne poskrbi za varnost in zdravje pri delu, ga lahko doleti kazen za prekršek, in sicer v višini od 2.000 do 40.000 evrov. Z globo od 500 do 4.000 evrov pa se kaznuje odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek. ZVZD-1 določa v katerih primerih nespoštovanja določb ZVZD-1 delodajalca lahko doleti kazen.

Po Zakonu o inšpekciji dela (ZID-1) inšpektorat med drugim opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu.
Iz poročila Inšpektorata za delo za leto 2018 izhaja, da so inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri delu opravili skupaj 5.842 inšpekcijskih nadzorov. Nadalje izhaja, da so Inšpektorji za varnost in zdravje pri delu v letu 2018 ugotovili 14.137 kršitev. Med vsemi ugotovljenimi kršitvami so predvsem izstopale kršitve, ki se nanašajo na postopke ocenjevanja tveganj in na zagotavljanje zdravstvenega varstva delavcem. Inšpektorji so s področja varnosti in zdravja pri delu v letu 2018 izdali 4.144 upravnih in prekrškovnih ukrepov. Največ inšpekcijskih nadzorov je bilo opravljenih pri delodajalcih, ki so imeli kot glavno dejavnost prijavljeno dejavnost gradbeništva.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja