Go to Top

Za storitve namenjamo vse več denarja

Glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije so bili prihodki od prodaje storitev v decembru 2014 za 1,3 % višji od prihodka v novembru 2014 in 1,2 % višji kot v decembru 2013.

Kakšni so bili prihodki od prodaje storitev?

Prihodek od prodaje storitev se je v decembru 2014 na mesečni ravni po znižanju v novembru 2014 zvišal, in sicer za 1,3 %. Zvišal se je v vseh opazovanih skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj v dejavnosti promet in skladiščenje (za 2,6 %), predvsem zaradi rasti prihodka v kopenskem prometu. V informacijskih in komunikacijskih dejavnostih se je pa zvišal (za 0,9 %), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,6 %), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (prav tako za 0,6 %) ter v gostinstvu (0,5 %).

Za storitve namenjamo vse več denarjaPrihodek od prodaje storitev je bil v decembru 2014 višji tudi glede na december 2013, in sicer za 1,2 %. Na medletni ravni se je najbolj zvišal v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 7,3 %), sledila je dejavnost promet in skladiščenje (za 6,7 %). V tej skupini dejavnosti je bil prihodek na letni ravni višji v vseh mesecih leta 2014. Višji kot pred enim letom je bil še v gostinstvu (za 1,1 %), nižji pa je bil v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 6,6 %) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 1,6 %). V obeh omenjenih dejavnostih je bilo to že četrto zaporedno letno znižanje prihodka od prodaje.

V letu 2014 je bil prihodek od prodaje storitev za 2,6 % višji kot v letu 2013. K rasti prihodka v letu 2014 so največ prispevala podjetja v dejavnosti promet in skladiščenje.

Prihodek od prodaje v trgovini na debelo

Prihodek od prodaje v trgovini na debelo se je v decembru 2014 na mesečni ravni znižal, in sicer za 3,9 %. V medletni primerjavi je prihodek rasel vse od septembra 2013 do novembra 2014, v decembru 2014 pa je bil v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta nižji za 6,4 %. Kljub temu pa je bil v letu 2014 v primerjavi s prejšnjim letom še vedno višji, in sicer za 2,9 %.

Pripravila: Anja Grahek

Podjetniška izobraževanja


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja