Go to Top

Vračilo davka na dobiček – organizacije občutile večji upad prihodkov

Vračilo davka na dobiček, je vsekakor zanimiva tema za podjetja (d.o.o., d.n.o., k.d., d.d.), društva in zavode. Te organizacije so namreč zavezanci za davek od dohodka pravnih oseb, ki mu v pogovornem jeziku pravimo davek na dobiček.

Informativni izračun plače

Ali veste, da je dober davčni svetovalec za vaše poslovanje ključnega pomena? Skozi vse poslovno leto morate biti pozorni na optimiranje davčnih obveznosti. Kontaktirajte naše izkušene davčne svetovalce na [email protected]. Z obilo znanja in izkušenj vam bodo z veseljem priskočili na pomoč – tako pri vprašanjih za vračilo davka kot pri ostalih davčnih svetovanjih in storitvah.

REZERVACIJA TERMINA NA VEM TOČKI DATA

Vračilo davka na dobiček – obračun glede na ustvarjen dobiček

Večina organizacij ima poslovno leto enako koledarskemu, to pa je enako tudi davčnemu letu. Obračun davka se pripravi in odda finančni upravi preko portala eDavki. Oddati se mora najkasneje do 31.03. za preteklo leto. Na podlagi tega se ugotavlja plačilo oziroma vračilo davka na dobiček.

Prihodke sestavljajo poslovni (stroški), finančni in drugi (izredni) prihodki. Odhodke na drugi strani sestavljajo poslovni (stroški), finančni in drugi (izredni) odhodki. Razlika med prihodki in odhodki predstavlja ustvarjen poslovni izid. Tega lahko definiramo kot dobiček ali izgubo. V kolikor so odhodki višji od prihodkov, je ustvarjena poslovna izguba. A ni nujno, da ta hkrati predstavlja tudi t. i. davčno izgubo. Pravila davčno priznanih prihodkov in davčno priznanih odhodkov so namreč ločena. So drugačna od pravil Slovenskih računovodskih standardov, zato prihaja do razlik.

Dvojno obdavčenje fizičnih oseb

Kako je z akontacijo davka na dobiček?

Akontacijo davka na dobiček plačujejo organizacije v prvem poslovnem letu na podlagi napovedi, ocene prihodkov in odhodkov. V naslednjih letih je podlaga za plačilo akontacije, davčna osnova, ugotovljena na podlagi obračuna davka preteklega leta. Seveda imajo organizacije možnost znižanja akontacije. To lahko storijo, če  argumentirano dokažejo, da bo davčna osnova v tekočem obdobju nižja od preteklega leta.

BRUTO NETO PLAČA

Za lažje razumevanje lahko prikažemo (do)plačila s spodnjo tabelo:

PRIMER 1 ustanovitev DOO 1. leto 2. leto 3. leto
v EUR napoved realizirano realizirano realizirano
prihodki 100.000 105.000 125.000 140.000
odhodki 90.000 85.000 100.000 110.000
davčna osnova 10.000 20.000 25.000 30.000
davek 19% 1.900 3.800 4.750 5.700
že plačano 0 1.900 3.800 4.750
doplačilo 0 1.900 950 950
akontacija/mes 158 317 396 475

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Zaradi epidemije organizacije občutilo večji upad prihodkov

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Zaradi letošnje situacije na trgu, ki je posledica COVID-19 epidemije, bo veliko organizacij občutilo večji upad prihodkov. Posledično je pričakovati tudi nižje dobičke ali celo izgube. To je eden od razlogov, ki privede do ene od situacij, ko bo vračilo davka na dobiček neizbežno. Organizacije, ki so v preteklem let ustvarjale dobičke, so najverjetneje tudi plačevale akontacije davka na dobiček. Če bo v letu 2020 ugotovljena nižja davčna osnova (dobiček), bo posledično tudi ugotovljen znesek za vračilo davka na dobiček.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Navedeno situacijo za vračilo davka prikažimo v tabeli:

PRIMER 2 ustanovitev DOO 1. leto 2. leto 3. leto
v EUR napoved realizirano realizirano realizirano
prihodki 100.000 105.000 80.000 140.000
odhodki 90.000 85.000 70.000 110.000
davčna osnova 10.000 20.000 10.000 30.000
davek 19% 1.900 3.800 1.900 5.700
že plačano 0 1.900 3.800 1.900
doplačilo/vračilo davka 0 1.900 1.900 3.800
akontacija/mes 158 317 158 475

Kadar nastane situacija za vračilo davka na dobiček, se največkrat presežen znesek pobota z ostalimi obveznostmi, ki jih ima organizacija na eKarticah. V kolikor pa ni nobenih odprtih obveznosti, FURS preplačilo vrne na TRR v roku 30 dni od oddaje davčnega obračuna.

Pravni nasvet

Vračilo davka na dobiček je mogoč še davčnim nerezidentom, če ti uveljavljajo ugodnosti po mednarodnih pogodbah za davčni odtegljaj na določene dohodke (stopnja 15%). Davčni rezidenti na drugi strani seveda lahko uveljavljajo odbitek tujega davka po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja, v kolikor je bil plačan v drugi državi za prihodek, ki je obdavčen v Sloveniji.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja