Go to Top

Varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi – katere so varovane kategorije delavcev?

Varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi – Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) taksativno določa kategorije delavcev, ki uživajo posebno varstvo. Pri razlagi zakona ali pri pripravi pogodb vam lahko pomagajo naši pravni strokovnjaki.

Informativni izračun plače

Ali veste kako pravilno vročiti odpoved pogodbe o zaposlitvi? Pri vodenju pravilnega postopka vam lahko pomagajo naši pravni strokovnjaki.

Varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi je zagotovljeno naslednjim kategorijam delavcev:

 • predstavniki delavcev,
 • delavci pred upokojitvijo,
 • starši,
 • invalidi in odsotni z dela zaradi bolezni.

Varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi – predstavniki delavcev

Zakon določa, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi:

 • članu sveta delavcev, delavskemu zaupniku, članu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavniku delavcev v svetu zavoda ter
 • imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu zaupniku.

Navedenim osebam ni mogoče odpovedati pogodbe o zaposlitvi brez soglasja sveta delavcev ali delavcev, ki so jih izvolili, oziroma sindikata.

Izjema velja:

 • če predstavnik delavcev ne ravna v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi,
 • če v primeru poslovnega razloga odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev pri delodajalcu in
 • če gre za odpoved pogodbe o zaposlitvi v postopku prenehanja delodajalca.

Varstvo pred odpovedjo za navedene osebe traja ves čas opravljanja njihove funkcije in še eno leto po njenem prenehanju.

Pravni nasvet

Varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi – delavci pred upokojitvijo

Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Navedeno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi pa ne velja:

 • če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
 • če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu z zakonom,
 • če je delavec že ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi izpolnjeval pogoje za varstvo pred odpovedjo,
 • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

Potrebujete pomoč pri določitvi odpovednega roka in izračunu odpravnine?

Varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi – starši

Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi:

 • delavki v času nosečnosti,
 • delavki, ki doji otroka do enega leta starosti,
 • staršem, v času, ko izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta. 

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

V navedenem času in navedenih primerih delodajalec ne sme opraviti nobenega ravnanja, ki je sicer potrebno za odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma za zaposlitev novega delavca.

Delavcem v navedenem času tudi ne more prenehati delovno razmerje zaradi odpovedi delodajalca.

Kljub zgornjim omejitvam pa delodajalec staršem in nosečim delavkam lahko odpove pogodbo in jim lahko preneha delovno razmerje, če so podani razlogi za izredno odpoved in če je delodajalec pridobil predhodno soglasje inšpektorja za delo. Enako velja v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi – invalidi in odsotni z dela zaradi bolezni

Varstvo pred odpovedjo uživajo tudi invalidi in delavci, ki so odsotni z dela zaradi bolezni.

Pri odpovedi pogodbe invalidu zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga, je potrebno upoštevati pogoje, ki so določeni s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.

Delavcu, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, in je ob poteku odpovednega roka odsoten z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, preneha delovno razmerje z dnem, ko se delavec vrne na delo oziroma bi se moral vrniti na delo, najkasneje pa s potekom šestih mesecev po izteku odpovednega roka.

Tudi za invalide in odsotne z dela zaradi bolezni pa posebno varstvo pred odpovedjo ne velja v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja