Go to Top

Varnost pri delu na soncu

V poletnih mesecih se opravlja veliko dela na prostem. Medtem ko je splošna javnost že precej dobro ozaveščena glede škodljivih vplivov UV sevanja in visokih temperatur, pa zaščita delavcev v določenih panogah še ni ustrezna. Kako torej poskrbeti za varnost pri delu na soncu?

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja.

Več informacij

Delodajalec je dolžan delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Ustrezno usposabljanje mora zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, ter delavcem, ki občasno izvajajo delo pri njemu. Denimo na podlagi podjemne pogodbe.

Usposabljanje in test s področja varstva in zdravja pri delu je torej obvezno za vse delodajalce, ne glede na velikost, število zaposlenih, dejavnost, obliko podjetja. Lahko ga opravite tudi na Dati. Prejeli boste obvezne dokumente, ki jih je potrebno hraniti in pokazati inšpektorju ob morebitnem obisku. Inšpektorat za delo je namreč prav posebej pozoren na varnost pri delu. Na podlagi opravljenih nadzorov namreč ugotavljajo, da je delodajalcem glede usposabljanja delavcev za varno delo pomembno predvsem, da pridobijo dokazila, s katerimi dokazujejo, da je bilo usposabljanje izvedeno. Vsebina oziroma strokovnost izvedenega usposabljanja pa za številne ni pomembna.

Obveznosti glede varnosti pri delu pa imajo tudi samozaposleni. Kakšne so le-te, razlagamo na seminarju Varstvo in zdravje pri delu.

Prijava na izobraževanje

varnost pri delu

Na varnost pri delu na soncu se (pre)večkrat pozabi

Za delo na prostem v Sloveniji ni posebnih predpisov. Zakonodaja določa le, da mora delodajalec zaščititi delavca pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Lahko pa delodajalci sami z ustreznimi ukrepi delavcem olajšajo delo oziroma poskrbijo za njihovo varnost pri delu na soncu.

Zato so na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana pripravili posebno kampanjo, osredotočeno na varnost pri delu na soncu. Opozarjajo na škodljive vplive dela na soncu na zdravje in varnost ter na možnosti zaščite pri takšnih delih.

Ustrezna organizacija delovnega časa, ureditev senčnih mest na deloviščih, zagotavljanje ustrezne zaščitne obleke in zaščitnih krem ter spodbujanje rednega nadomeščanja tekočine lahko zmanjšajo tveganje in povečajo varnost pri delu na soncu.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja