Go to Top

Uvedba ukrepa avtonomne tarifne opustitve

Podjetja lahko na podlagi pisnega zahtevka zaprosijo za ukinitev carinskih dajatev za uvoz surovin polizdekov ter sestavnih delov ki so po poreklu iz držav izven EU. Zahtevke zbira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Direktorat za turizem in internacionalizacijo Sektor za internacionalizacijo ki jih pregleda in če izpolnjujejo vse kriterije posreduje v dokončno odobritev na Evropsko komisijo. Evropska komisija zbira zahtevke dvakrat letno in sicer do 15. marca ter do 15. septembra. Odobreni zahtevki so objavljeni v uredbi ki izide dvakrat letno (praviloma decembra ter junija).

Zahtevki se izpolnijo na obrazcu v slovenskem in angleškem jeziku predloži se tudi izjava da izdelki niso predmet sporazuma o izključni prodaji ter pošljejo na elektronski naslov: mateja.valenci(at)gov.si

Trenutno je v obravnavi čez 200 zahtevkov držav članic EU ki se bodo proučevali do 12. 7. 2012. Seznam vloženih zahtevkov s strani vseh držav članic EU do 15. 3. 2012. Za odobrene zahtevke bo ukinitev carinskih dajatev pričela veljati s 1. januarjem 2013. Podjetja imajo možnost najpozneje do 4. junija 2012 na zahtevke vložiti ugovor če menijo da lahko zagotovijo blago ki je predmet zahtevka. Ugovor se izpolni na posebnem obrazcu v slovenskem in angleškem jeziku ter pošlje na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Direktorat za turizem in internacionalizacijo Sektor za internacionalizacijo na elektronski naslov: mateja.valenci(at)gov.si

Podjetja pa lahko vložijo tudi podporo posameznemu zahtevku če ocenijo da njegova odobritev koristi tudi njim. Zadostuje elektronsko sporočilo na naslov: mateja.valenci(at)gov.si.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo