Go to Top

Uvedba novega davka – tokrat na finančne transakcije

Davek na finančne transakcije bodo poleg Slovenije uvedle še Avstrija, Belgija, Estonija, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Portugalska, Slovaška in Španija.

Skupaj namerava novi davek na finančne transakcije tako uvesti 11 držav EU. Evropsko komisijo so zato zaprosile, naj opredeli skupno metodo.

Z novim davkom želijo evropske države zagotoviti, da bo tudi finančni sektor ustrezno prispeval v državno blagajno – v primerjavi z drugimi sektorji zaenkrat plačuje manj davkov.

Z novim ukrepom bodo banke in druge finančne ustanove tudi pravično prispevale k stroškom reševanja iz krize. Finančni sektor je bil glavni krivec za gospodarsko krizo, nato pa je za preživetje še prejel znatno pomoč držav.

Davek bo veljal za vse finančne transakcije, v katerih bo vsaj ena od strank iz ene od 11 sodelujočih držav. Najnižja stopnja davka bo 0,01 % za izvedene finančne instrumente in 0,1 % za vse druge transakcije, vključno z nakupom delnic in obveznic. Sodelujoče države lahko po lastni presoji davčne stopnje še povišajo.

Vsakdanje finančne operacije, ki jih opravljajo posamezniki in podjetja (denimo zavarovanja, posojila, nakupi s kreditnimi karticami in posojila podjetjem), ne bodo obdavčene.

Pričakovani priliv iz obdavčitve naj bi bil od 30 do 35 milijard evrov letno, del denarja naj bi se stekal v proračun EU. Seveda bi se zato tudi ustrezno zmanjšal prispevek posamezne države v proračun EU.

Preostali del prihodkov iz obdavčitve bi šel v državne proračune in bi ga države lahko uporabile kot vse druge javne prihodke: denimo za zmanjšanje dolga ali za naložbe v gospodarsko rast in nova delovna mesta.

Naslednji koraki

16 držav članic EU se je odločilo, da davka zaenkrat ne bodo uvedle, vendar se lahko enajsterici pridružijo pozneje. Novo obliko obdavčitve so vse države članice potrdile na zadnjem zasedanju Evropskega sveta.

Zdaj se začenjajo razprave o načinu pobiranja davka. V njih lahko sodelujejo vse države članice, vendar bo o predlogih lahko glasovalo samo 11 sodelujočih držav. O končni obliki obdavčitve bodo morale odločiti soglasno, preden bo uvedena, predvidoma 1. januarja 2014. Posvetovale se bodo tudi z Evropskim parlamentom.

Vir: Evropska komisija

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja