Go to Top

Upravnik večstanovanjske stavbe – določi vam ga lahko inšpektorat

Upravnik večstanovanjske stavbe mora biti določen že pri dveh etažnih lastnikih

Upravnik večstanovanjske stavbe je lahko določen tudi s strani inšpektorata. V sklopu Inšpektorata RS za okolje in prostor deluje stanovanjska inšpekcija. Ta izvaja inšpekcijski nadzor nad uresničevanjem javnega interesa na stanovanjskem področju. Upravljanje večstanovanjske stavbe namreč omogoča obratovanje, vzdrževanje in ohranjanje bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe. Če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, mora biti določen upravnik!

Informativni izračun plače

Upravnik večstanovanjske stavbe – potrebujete njegovo soglasje za registracijo podjetja?

Podjetniki, podjetje lahko registrirate doma, tudi če gre za večstanovanjski objekt. A za opravljanje dejavnosti potrebujete soglasje sosedov. To soglasje sosedov se razlikuje od izjave lastnika objekta, ki je potrebna za registracijo podjetja v objektu, katerega lastnik je nekdo drug. Podrobnosti lahko izveste v našem članku, na naših brezplačnih seminarjih in izobraževanjih, lahko pa se individualno obrnete na naše svetovalce. Ti za vas opravijo tudi brezplačno registracijo podjetja! Pišite nam na data@data.si.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Ali veste, da za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja potrebujete več kot 75% soglasje etažnih lastnikov. Soglašati morajo etažni lastniki vseh delov, katerih zidovi ali stropi mejijo z njihovo stanovanjsko enoto. Ob pričetku opravljanja dejavnosti mora o tem biti obveščen tudi upravnik.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kdaj mora biti upravnik določen?

Stanovanjski zakon in Stvarnopravni zakonik določata, da morajo etažni lastniki določiti upravnika, če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov. Upravnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za upravljanje z nepremičninami. Upravnik je lahko tudi eden od etažnih lastnikov ali skupnost lastnikov.

V večstanovanjskih stavbah, kjer upravnik ni obvezen in ta ni določen, morajo etažni lastniki sami zagotoviti izvrševanje vseh poslov na področju upravljanja stavbe. Ob strinjanju vseh lastnikov v stavbi, lahko tudi oni določijo upravnika.

Preberite tudi – Koliko bo znašala minimalna plača v 2022?

Pravni nasvet

Letni dopust 2022 – kaj morate vedeti glede dopusta?

Kdaj se lahko izda inšpekcijska odločba?

Na podlagi stanovanjskega zakona inšpektorji lahko izdajo inšpekcijsko odločbo, če se v delu stanovanja opravlja dejavnost brez potrebnih soglasij. V tem primeru inšpektor določi prepoved opravljanja te dejavnosti.

Inšpekcijska odločba se lahko izda tudi, če je v večstanovanjski stavbi po zakonu obvezen upravnik, pa ta ni določen – v tem primeru inšpektor določi začasnega upravnika za šest mesecev!

Ostali primeri, kjer lahko inšpektorji izdajo inšpekcijsko odločbo:

  • Kadar skupni deli niso usposobljeni za normalno rabo in so potrebna nujna vzdrževalna dela
  • Kadar etažni lastnik stanovanja ne zagotovi izvedbe nujnih vzdrževalnih del v lastnem stanovanju
  • Kadar etažni lastnik v skupne dele večstanovanjske stavbe vgradi napravo brez soglasja drugih etažnih lastnikov – v tem primeru inšpektor določi odstranitev naprave

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Etažni lastniki stanovanja niso določili upravnika

Če stanovanjski inšpektor ugotovi kršitev, po uradni dolžnosti izda odločbo in etažnim lastnikom določi začasnega upravnika za dobo 6 mesecev. Pritožba zoper tako odločbo ne zadrži njene izvršitve. Najkasneje v sedmih dneh mora upravnik obvestiti pristojni organ, da ga vpiše v register upravnikov kot začasnega upravnika. Nato se mora v roku 7 dni sklicati zbor lastnikov, na katerem se poda predlog o določitvi upravnika. Etažni lastniki lahko sklenejo pogodbo z začasno določenim upravnikom, ali pa po 6 mesecih to sklenejo z drugim upravnikom.

Smiselno je, da etažni lastniki sami določijo upravnika, za katerega mislijo, da bo kar najbolje zastopal njihove interese in njihovo lastnino, saj sicer za obdobje 6 mesecev to stori inšpektorat.

Vir: GOV.si

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja