Go to Top

Turistični aranžma – kaj storiti ob spremembi cene ali programa?

Turistični aranžma je vnaprej dogovorjena kombinacija storitev, ki jih organizator prodaja po skupni ceni. Glede na to, da so ponujene storitve napovedane v pogodbi o potovanju ali v programu, se lahko turistični aranžma le izredno spremeni. Upoštevajo se namreč zgolj okoliščine, ki se jim organizator ni mogel izogniti ali jih predvideti (višja sila).

Vsakršno spremembo mora organizator sporočiti potrošniku

Kakršnokoli spremembo dogovorjenih sestavin mora organizator nemudoma sporočiti potrošniku. Sočasno pa mu tudi navesti razloge, v smislu, čemu se je turistični aranžma spremenil. Ob tem pa je organizator dolžan potrošniku tudi povrniti nastale stroške.

Bi želeli ustanoviti turistično agencijo? Na VEM točki DATA preverite, kaj za to potrebujete? Rezervirajte svoj termin na [email protected]!

Turistični aranžma se mora vselej ujemati s predhodno dogovorjenimi sestavinami pogodbe. Majhne spremembe so možne pri recimo nastanitvi, katero lahko organizator zamenja zgolj v objektu znotraj iste kategorije. Ravno tako je možna dodelitev višje kategorije od dogovorjene, nikakor pa ne nižje.

Če se turistični aranžma bistveno spremeni lahko potrošnik odstopi od pogodbe

Turistični aranžma – kaj storiti ob spremembi cene ali programa?V primeru, da se aranžma bistveno spremeni, lahko potrošnik odstopi od dogovora. Organizator mu je tedaj dolžan povrniti ves prejet znesek. Dočim sprememba storitev med samim potovanjem zahteva od potrošnika le plačilo stroškov že opravljenih storitev. Potrošnik pa ima pravico do povračila celotnih stroškov, če opravljene storitve niso v skladu s pogodbo za aranžma. Slednje velja še posebej, ko obseg ali kakovost opravljenih storitev bistveno odstopa od dogovorjenih sestavin (npr. skrajšan program za en dan, slaba hrana, neprimerna soba).

Kakršnokoli spremembo dogovorjenih sestavin mora organizator nemudoma sporočiti potrošniku.

Kaj pa v primeru podražitev po sklenitvi pogodbe?

Ni dopustno, da se aranžma po sklenitvi pogodbe podraži – četudi je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja.

Dejanski primer je recimo sprememba cene prevoza ali menjalnega tečaja. Seveda je to mogoče samo takrat, ko je potrošnik s takšno možnostjo že bil seznanjen preko zapisa v potrdilu, vezanega na turistični aranžma. Podražitev pa nikakor ne sme biti višja od 10-ih odstotkov. Drugače lahko potrošnik upravičeno odstopi od dogovora, medtem pa mu je organizator dolžan povrniti plačilo v celoti. Hipotetično pa obstaja tudi scenarij, da se turistični aranžma poceni. Tedaj mora organizator povrniti razliko v ceni, če je ta možnost spremembe seveda zapisana v potrdilu, ko je bil turistični aranžma tudi sklenjen.

Turistični aranžma se lahko izjemoma – po zakonu – podraži le iz razlogov, ki niso odvisni od organizatorja.

Opozorila tržnega inšpektorata

Navsezadnje pa na Tržnem inšpektoratu opozarjajo, da morajo potrošniki pred kakršnokoli sklenitvijo pogodbe za turistični aranžma, sprva prebrati splošne pogoje organizatorja. Edino tako bodo lahko ob nastopu težav izvedli uspešno reklamacijo. Pri njeni izvedbi je treba začetkoma predložiti dokaze, na to pa zapisati kaj zahtevate v zameno za slabo opravljene ali neizpolnjene storitve. Oddano reklamacijo mora organizator rešiti v 8 dneh po njenem prejetju.

Kolikšno odškodnino lahko zahtevate?

Pri izračunu odškodnine za pomanjkljivo izveden turistični aranžma si lahko pomagate s Frankfurtsko tabelo. Znotraj slednje je navedeno, kolikšen odstotek od cene se šteje kot primerna odškodnina za posamezno pomanjkljivost. Tabela je sestavljena na podlagi sodne prakse nemškega sodišča in se uporablja kot pripomoček za izračun odškodnine v več državah-EU. Sicer ni zavezujoča, a jo organizatorji pri reklamaciji vezani na turistični aranžma navadno upoštevajo.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja