Go to Top

Subvencionirano študentsko prehrano je nudilo 548 gostinskih lokalov

Izteka se rok za oddajo ponudb na javnem razpisu Ministrstva za delo za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2017 in 2018. Letos je za subvencionirano študentsko prehrano namenjenih 11,2 milijona evrov, za leto 2018 pa 8,4 milijona evrov. Subvencija pa sicer ostaja enaka kot lani – 2,63 evra.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Kako vašemu podjetju dodati novo dejavnost?

Več informacij

Namen razpisa, ki ga je lani objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je zagotavljanje študentskih kosil upravičencem do subvencionirane prehrane. Na podlagi razpisa bodo izbrani gostinski lokali oziroma ponudniki, ki bodo lahko nudili subvencionirano študentsko prehrano v tekočem in prihodnjem letu.

Prvo odpiranje vlog je bilo 23. avgusta lani, na podlagi česar je subvencionirano študentsko prehrano 1. januarja letos nudilo 391 ponudnikov oziroma 548 lokalov. Drugo odpiranje vlog bo 23. avgusta 2017. Z Ministrstva so sporočili, da bodo ponudniki o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 100 dni.

Pri prijavi na razpise vam utegneta koristiti naša brezplačna seminarja o poslovnem načrtu in pridobivanju nepovratnih sredstev. Če pa vas zanima več o pogojih za opravljanje (gostinske) dejavnosti, vam nudimo podjetniško svetovanje in skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Kakšni so pogoji, da gostinski lokal lahko nudi subvencionirano študentsko prehrano?

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki:

subvencionirano študentsko prehrano

  • imajo registrirano gostinsko dejavnost;
  • imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve;
  • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
  • niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe);
  • izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in ostale pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Kalkulator za študentsko delo

Sredstva izbrani ponudniki prejmejo na podlagi sklenjenih pogodb, ki temeljijo na zakonu in pravilniku o subvencionirani študentski prehrani. Izbrani ponudniki pa bodo prejeli sredstva za unovčene subvencije.

Višina cene obroka, ki jo plača študent, se sicer izračuna tako, da se od polne cene obroka, ki jo je v razpisu navedel izbrani ponudnik, odšteje višina državne subvencije v višini 2,63 evra.

Prijava na izobraževanje

Več informacij o ustanovitvi podjetja oziroma registraciji gostinske dejavnosti in pogojih za njeno opravljanje dobite na brezplačnem izobraževanju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanima tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja