Go to Top

Stalni naslov ni dovolj za odprtje s.p.! Potrebujete soglasje lastnika!

Stalni naslov ni dovolj za odprtje s.p., Za določitev naslova podjetja stalni naslov bodočega podjetnika ne igra vloge. Pomembno je lastništvo stanovanja ali hiše, kjer bo poslovni naslov podjetja in ne stalni naslov. Za več informacij glede odprtje s.p. nas pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si. 

Ustanovitev podjetja

Stalni naslov podjetnika je eno, lastništvo nepremičnine za poslovni naslov pa drugo

Stanke, ki se naročajo na termin registracije ali s.p. ali d.o.o. povedo, da imajo stalno bivališče na naslovu, kjer bo tudi naslov njihovega podjetja. Večina strank zmotno meni, da v primeru, ko imajo na lokaciji prijavljen stalni naslov, tja prejemajo svojo pošto (in želijo prejemati tudi pošto podjetja), da v tem primeru ne potrebujejo soglasja lastnika za poslovni naslov. A to nikakor ne drži!

Izračun plače

Stalni naslov na lokaciji, katere lastnik je nekdo drug

V kolikor podjetnik ni lastnik ali vsaj solastnik objekta, kjer bo poslovni naslov s.p., potem mora na postopek registracije s.p. prinesti overjeno izjavo lastnika objekta za poslovni naslov podjetja. Overitev izjave opravi lastnik (solastnik) objekta ali pri notarju ali na upravni enoti ali osebno na DATA točki, kjer podjetnik opravlja postopek registracije s.p. Izjava ne sme biti starejša od 30 dni.

ZGD-1 določa v 3. točki 74. člena pravila glede predložitve overjene izjave lastnika objekta pri postopku registracije s.p.:

Če podjetnik ni lastnik objekta na poslovnem naslovu ali na poslovnem naslovu podružnice, navedenem v prijavi, mora prijavi priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjave ni treba overiti, če lastnik objekta poda izjavo na točki za podporo poslovnim subjektom ali če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od Republike Slovenije, samoupravne lokalne skupnosti ali pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve, na podlagi zakona, ki ureja stanovanjske stavbe.

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Ustanovite podjetje

Kilometrina 2024

Stalni naslov in lastništvo oziroma solasništvo objekta – izjava ni potrebna

Overjene izjave lastnika objekta za poslovni naslov podjetja ni potrebno predložiti podjetniku, ki je lastnik ali solastnik objekta, kjer bo poslovni naslov podjetja. V primeru solastništva objekta, mora biti podjetnik solastnik vsaj 25 odstotkov objekta, da mu na postopku registracije s.p. ni potrebno priložiti overjene izjave lastnika objekta.

Prispevki za s.p. za 2024

Lastnik nepremičnine lahko izjavo prekliče

Veliko je dilem lastnikov objektov glede soglasja za poslovni naslov. Kot že rečeno, stalni naslov ni dovolj. Svetovalci na DATA točke pojasnimo sogovornikom, da lahko podjetnik kadarkoli spremeni naslov podjetja, lastnik pa lahko kadarkoli prekliče izjavo lastnika objekta. Namreč leta 2019 je bil 74. členu ZGD dodan 4. člen, ki podrobneje določa postopek in roke za preklic izjave lastnika objekta:

Lastnik objekta lahko izjavo iz prejšnjega odstavka prekliče. O tem mora podjetnika pisno obvestiti. Od dneva, ko je podjetnik obveščen o preklicu dovoljenja, do dneva, ko je podan predlog za izbris v skladu s 3. točko tretjega odstavka 75. člena, ne sme preteči manj kot tri mesece, razen če se podjetnik in lastnik objekta dogovorita drugače.

Prispevki za popoldanski s.p. za 2024

Podjetniki, bi želeli in potrebovali podrobna pojasnila glede izjave lastnika objekta ali odgovore in nasvete glede registracije podjetja? Pišite nam na data@data.si ali nas pokličete na 01/600-1530 ter se dogovorite za individualno podjetniško svetovanje.

Prijavite se na naše e-novice

Oznake

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja