Go to Top

Sodne počitnice 2021 – tudi letos ob istem času

Sodne počitnice 2021 se tudi letos začenjajo s 15. julijem

Sodne počitnice 2021 bodo trajale do vključno 15. avgusta 2021, v tem času pa sodišča poslujejo v omejenem obsegu. Na nujne zadeve sodne počitnice sicer ne vplivajo, zato v teh postopkih tudi normalno tečejo vsi roki.

Informativni izračun plače

Sodne počitnice 2021 – poletno poslovanje sodišč

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

 S 15. 7. 2021 so torej slovenska sodišča pričela z enomesečnim poletnim poslovanjem. V tem času sodišča opravljajo naroke le v nujnih zadevah. V ne-nujnih zadevah sodišča opravljajo naroke le v primeru, če se s tem strinjajo vse stranke. V ne-nujnih zadevah v tem času tudi ne tečejo procesni roki.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Nujne zadeve, na katere sodne počitnice 2021 ne vplivajo

 Sodne počitnice 2021 ne vplivajo na nujne zadeve. Kot takšne veljajo:

  • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora,
  • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
  • nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini,
  • izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok,
  • postopki v zadevah zavarovanja,
  • spori za objavo popravka objavljene informacije,
  • popis zapustnikovega premoženja,
  • postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
  • druge zadeve, za katere tako določa zakon.

V nujnih zadevah torej tudi v času sodnih počitnic normalno tečejo procesni roki.

podjetniško svetovanje

Sodne počitnice 2021 in tek rokov

 Na nujne zadeve torej sodne počitnice ne vplivajo, zato v teh postopkih tudi normalno tečejo vsi roki.

V času sodnih počitnic lahko sodišča odločajo in strankam vročajo pisanja tudi v ne-nujnih zadevah, vendar pa v teh procesni roki ne tečejo.

Če je bilo v času sodnih počitnic sodno pisanje stranki vročeno, bodo procesni roki pričeli teči prvi naslednji dan po koncu sodnih počitnic.

Procesni roki, ki so pričeli teči pred začetkom počitnic, pa se z začetkom počitnic prekinejo in pričnejo ponovno teči prvi naslednji dan po koncu počitnic.

 

Želim se prijaviti na e-novice

Vlaganje predlogov za izvršbo in zemljiškoknjižnih predlogov

Vlaganje predlogov za izvršbo preko COVL kot tudi vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov v času sodnih počitnic potka nemoteno.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja