Go to Top

Izvršba bo sedaj stekla ob večji zaščiti ranljivih dolžnikov!

Izvršba v noveli zakona prinaša tudi novosti, ki se dotikajo tudi nepremičnin in otrok

Izvršba je predmet v marcu sprejete novele Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-M). Njen namen je bolje zaščititi ranljive skupine, v primeru ko je zoper njih uperjena. Novela tako prinaša novosti glede izvršbe na nepremičnine, odvzema otroka in izvršbe na hišne živali.

Informativni izračun plače

Izvršba na nepremičnine – katere so novosti?

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

V primeru izvršbe na stanovanjsko nepremičnino dolžnika, novela ZIZ-M sodnikom omogoča možnost iskanja pravičnega ravnovesja med interesi upnika in dolžnika. Zakonodajalec je že v ZIZ-L sodnikom naložil nalogo, da v vsakem konkretnem primeru izvršbe na nepremičnine, ki predstavlja dolžnikov dom, presodijo ali je izvršba na nepremičnino sorazmerna z dolgom, ki ga ima upnik do dolžnika. Prav tako je zakonodajalec uvedel pomoč centra za socialno delo.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Izvršba na nepremičnino se lahko odloži, če so izpolnjeni upravičeni razlogi, kot npr.:

  • nepremičnina predstavlja dolžnikov dom, denarna terjatev v izvršbi pa je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine
  • dolžnik izkaže, da si bivanjske problematike ni mogel urediti drugače, in bi nadaljnja izvršba na njegov dom (ki bi ga moral izprazniti in izročiti) v večji meri ogrozila njegov položaj, kot pa bi se poslabšal položaj upnika,
  • dolžnik, ki je potrošnik v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zatrjuje neveljavnost pravnega posla iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Pravni nasvet

Odlog izvršbe v postopkih odločbe o varstvu in vzgoji otrok v posebnih primerih

Pri presoji razlogov za odlog izvršbe v primeru odvzema otroka, ni pomembno le merilo škode (okoliščine iz 71. člena ZIZ). Pomembno je izključno to ali obstajajo okoliščine, zaradi katerih takojšnja izvršba ne bi bila v skladu z varstvom koristi otroka. Po predlagani ureditvi lahko odlog predlaga strokovno usposobljeni delavec, ki ga določi sodišče, center za socialno delo ali oseba proti kateri se opravlja izvršba. Odlog ne sme trajati več kot šest mesecev, lahko pa se določi tudi večkrat. Vsi ti predlogi so pripravljeni v duhu varstva koristi otrok in težnje po čim manjši psihični obremenitvi otroka v primeru izvršilnega postopka.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Izvršba na hišne živali

Dosedanja ureditev je že omogočala, da so iz izvršbe izvzeti predmeti, ki za dolžnika predstavljajo posebno vrednost. To so npr. medalje, poročni prstan, fotografije družinskih članov itd. Novela ZIZ-M pa vsebuje podlago, po kateri ni več možna izvršba na hišne živali. Hišni ljubljenčki so svoj posebni status kot čuteča živa bitja pridobila z nedavno spremembo Stvarnopravnega zakonika (SPZ). Iz izvršbe so tako sedaj izvzete hišne živali, ki so namenjene za družbo, varstvo ali pomoč človeku, zato ne morejo biti predmet rubeža ali prisilne prodaje.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja