Go to Top

Sklic plačila prispevkov – kaj je zahtevano pri plačilu prispevkov?

Sklic plačila pomembno vpliva na dolg

Sklic plačila je obvezna postavka in je poleg vplačilnega računa zelo pomemben del plačilnega naloga, ker se na podlagi tega beleži poravnava obveznosti, ki jih ima zavezanec do proračuna. Prispevki se plačujejo na določene prehodne račune, za katere skrbi Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Zavezanci imajo stanje na vpogled preko portala eDavki. Predstavili bomo, kakšen sklic plačila je potreben pri plačilu prispevkov.

Informativni izračun plače

Prispevki, ki jih plačujejo samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost

Obvezne prispevke plačujejo vse fizične osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost. Sem spadajo tako samostojni podjetniki, kot tisti, ki opravljajo samostojni poklic in so vpisani v poslovni register Slovenije. Višina prispevkov je odvisna od osnove. V tem trenutku najnižja znaša 1.113,72 evrov.

Podjetniki, ki so že obvezno zavarovani preko delovnega razmerja plačujejo fiksne zneske za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu. Vplačilni računi in sklic posameznega prispevka je enak kot pri polno zavarovanih samostojnih podjetnikih.

Želite ustanoviti s.p.?

Samozaposleni samostojni podjetniki vsak mesec, do 20. v mesecu za pretekli mesec, plačujejo obvezne prispevke za:

 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ – 24,35 % od osnove)
  • vplačilni račun: SI56 0110 0888 2000 003
  • sklic plačila: SI19 davčna številka podjetnika -44008
 • Zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu (ZZ – 13,45 % od osnove)
  • vplačilni račun: SI56 0110 0888 3000 073
  • sklic plačila: SI19 davčna številka podjetnika -45004
 • Starševsko varstvo (STV – 0,20 % od osnove)
  • vplačilni račun: SI56 0110 0888 1000 030
  • sklic plačila: SI19 davčna številka podjetnika – 43001
 • Zaposlovanje (ZAP – 0,20 % od osnove)
  • vplačilni račun: SI56 0110 0888 1000 030
  • sklic plačila: SI19 davčna številka podjetnika – 42005

Ali veste izpolniti UPN plačilni nalog?

Prispevki, ki jih plačujejo delodajalci (samostojni podjetniki in družbe, društva, zavodi idr.)

Delodajalci plačujejo prispevke za svoje zaposlene, tako v njihovem kot v svojem imenu. Plača je v Sloveniji sestavljena iz:

 • Bruto (običajno po pogodbi);
 • Dodatkov (skladno z delovno zakonodajo, povečujejo bruto);
 • Prispevkov, ki so vključeni v bruto plačo (prispevki zaposlenega) 22,10% od bruto plače;
 • Akontacije dohodnine (osebni davek zaposlenega);
 • Prispevkov, ki so zaračunani na bruto plačo (prispevki delodajalca) 16,10% od bruto plače;
 • Neto dohodka zaposlenega;
 • Dodatkov k neto dohodku (prevoz, prehrana ipd.).

Zaposlujete tujca ali pa ste tujec in potrebujete delovno dovoljenje?

Na podlagi zakonodaje je predpisano, da je plačnik vseh prispevkov in davkov, iz naslova plače, delodajalec. Enako velja tudi za prispevke iz drugih pogodb, na primer podjemnih pogodb in avtorskih pogodb. Plačila prispevkov se praviloma izvršijo na dan izplačila plač, sicer pa najkasneje v petih dneh. Na dan izplačila plač pa mora biti vložen ustrezen REK obrazec na portal eDavki. Poznate mobilno aplikacijo eDavki?

pravno svetovanje

Zneske delodajalci vplačujejo na predpisane račune FURS:

 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ 24,35% od osnove)
  • vplačilni račun: SI56 0110 0888 2000 003
  • sklic plačila: SI19 davčna številka delodajalca-44008
 • Zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu (ZZ 13,45% od osnove)
  • vplačilni račun: SI56 0110 0888 3000 073
  • sklic plačila: SI19 davčna številka delodajalca -45004
 • Starševsko varstvo (STV 0,20% od osnove)
  • vplačilni račun: SI56 0110 0888 1000 030
  • sklic plačila: SI19 davčna številka delodajalca – 43001
 • Zaposlovanje (ZAP 0,20% od osnove)
  • vplačilni račun: SI56 0110 0888 1000 030
  • sklic plačila: SI19 davčna številka delodajalca – 42005

Ne pozabite se prijaviti na e-novice!

Da bi bilo plačevanje kar se da pravilno je FURS objavil tudi pripomoček za zavezance, preko katerega najdete ustrezen vplačilni račun in sklic za posamezno dajatev.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja