Go to Top

Sklep o davčni izvršbi: kaj sledi?

Ste prejeli sklep o davčni izvršbi in se sprašujete, kaj sledi? Davčna izvršba je ukrep Finančne uprave RS, ki se ga bojijo tako posamezniki kot podjetja in podjetniki.

Zoper sklep o davčni izvršbi se lahko pritožite. Vendar se v tej fazi postopka lahko pritožite le zoper sklep o izvršbi. Ne morete torej več izpodbijati izvršilnega naslova (torej odločbe).

Informativni izračun plače

Sklep o davčni izvršbi in poplačilo

Običajno dolžnik prejme najprej sklep o davčni izvršbi na svoje prejemke ali pa na denarna sredstva. Sklep o izvršbi na vaše prejemke bo prejel tudi delodajalec, ki bo moral sklep tudi izvršiti. Pri izvršbi na denarna sredstva na banki, pa bo banka tista, ki bo izvršila sklep o izvršbi.

Najprej se torej običajno z davčno izvršbo poseže na dolžnikove prejemke ali na dolžnikova denarna sredstva. Če iz tega naslova ni poplačila, se poseže na dolžnikove premičnine ali nepremičnine. Davčni organ lahko poseže tudi na delež družbenika v družbi ali na premoženjske pravice dolžnika ter tudi na denarne terjatve dolžnika.

Pravni nasvet

Sklep o davčni izvršbi na denarne prejemke fizične osebe in omejitve

Sklep o izvršbi na dolžnikove denarne prejemke vsebuje tudi pojasnilo, do katerega zneska se lahko dolžniku zarubi njegove prejemke. Zarubi se mu namreč lahko le toliko, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76 % minimalne plače. Če dolžnik izkaže dolžnost preživljanja družinskega člana ali druge osebe, ostane tudi ta znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo dolžnik preživlja. Ta merila določa Zakon o socialno varstvenih prejemkih za dodelitev denarne socialne pomoči.

Omejitve veljajo za prejemke, nakazane za tekoči mesec. Če nekdo v tekočem mesecu prejme prejemke za več preteklih mesecev, izvrševalec sklepa upošteva omejitve za vsak posamezen mesec. Prav tako rubež ne sme zajeti denarnih prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe po določilih 159. člena Zakona o davčnem postopku.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Kakšne pa so omejitve izvršbe pri samostojnih podjetnikih in pravnih osebah?

Davčna izvršba zoper pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, ima seveda druge omejitve. Sklep o davčni izvršbi ne more poseči na stroje, orodje in druge delovne priprave, če te stvari dolžnik nujno potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Prav tako izvršba ni možna na surovine, polizdelke, namenjene za predelavo, in pogonsko gorivo. Vendar le, če ne presegajo količine, potrebne za trimesečno povprečno proizvodnjo. A pozor, te omejitve pri podjetnikih in pravnih osebah niso absolutne. Če dolžnik davka ne plača v šestih mesecih in je bila izvršba v tem času neuspešna, se davek lahko izterja tudi iz sredstev, s katerimi opravlja dejavnost.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja