Go to Top

Samostojni podjetniki in prispevki za socialno varnost

Kot je razvidno iz samega naslova, je govora o prispevkih samostojnih podjetnikov (torej tistih, ki nimajo plače) za socialno varnost za tekoči mesec. Plačati jih je potrebno na vplačilne račune proračuna (FURS), podatke o obračunu pa posreduje prek sistema eDavki.

Samostojni podjetniki in prispevki za socialno varnostV skladu z ZPSV namreč plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, naslednje prispevke:

  • prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • prispevek za starševsko varstvo in
  • prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Samostojni podjetniki (zasebniki) ter pravne osebe, ki zaposlujejo delavce, morajo kot delodajalci obračunati in plačati prispevke za zaposlenega v predpisanih rokih in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost v skladu z ZDavP-1 ter upoštevajoč seveda tudi ZDR-1.

Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javno-finančnih prihodkov RS. Pripravo in oddajo obračuna ter pripravo plačilnih nalogov običajno pripravi računovodja ali pooblaščeni računovodski servis.

Pripravil: Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja