Go to Top

Register nastanitvenih obratov in aplikacija eTurizem

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) pripravlja nov način poročanja v turizmu. Vzpostavljen bo Register nastanitvenih obratov, poročanje o številu gostov in prenočitvah pa bo z novo aplikacijo eTurizem poenostavljeno.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Več informacij

Register nastanitvenih obratov

AJPES bo v skladu z Zakonom o gostinstvu in Pravilnikom o registru nastanitvenih obratov vzpostavil in upravljal Register nastanitvenih obratov. Vanj bodo izvajalci nastanitvenih dejavnosti vpisovali svoje nastanitvene obrate.

Prijava na izobraževanje

Nastanitveni obrati so:

  • gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),
  • prostori za goste pri sobodajalcih,
  • kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

Nastanitvene obrate morajo v register vpisati gostinci (pravne osebe in samostojni podjetniki), sobodajalci, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in upravljavci marin, ki nudijo nastanitev.

Register nastanitvenih obratov bo vzpostavljen s 1. decembrom 2017. Obstoječe nastanitvene obrate bodo morali zavezanci vpisati v register v treh mesecih po njegovi vzpostavitvi. Torej najkasneje do 28. februarja 2018, so sporočili iz AJPES.

Nastanitveni obrati bodo na podlagi vpisa v Register nastanitvenih obratov pridobili enotno identifikacijsko številko. S tem bodo prvič na enem mestu celovito zajeti vsi nastanitveni obrati, so izpostavili na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter dodali, da bo Register nastanitvenih obratov javen. Podatki iz registra bodo namreč brezplačno dostopni na spletni strani AJPES.

Prijava na izobraževanje

Decembra tudi aplikacija eTurizem

Register nastanitvenih obratovIzvajalci nastanitvene dejavnosti bodo torej najprej vpisali svoj obrat v Register nastanitvenih obratov. Mesec kasneje, oziroma naslednji mesec po vpisu, pa bodo začeli poročati podatke iz knjige gostov prek spletne aplikacije AJPES – eTurizem. Tudi ta bo vzpostavljena z letošnjim decembrom.

Namenjena bo poročanju podatkov o gostih in prenočitvah za namene vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Poročanje bo po novem torej enotno. Potekalo bo samo prek spletne aplikacije in nič več ločeno Policiji, Statističnemu uradu RS in občinam.

Aplikacija eGost bo na spletni strani Policije s 1. marcem 2018 prenehala delovati. To pomeni, da bo od tega dne dalje možno posredovanje podatkov samo prek spletne aplikacije eTurizem.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali dnevno poročati podatke o gostih in prenočitvah (najpozneje v 12 urah po prihodu gosta), mesečno pa statistične podatke (za pretekli mesec). Za oddajo podatkov prek spletnega portala AJPES bo potrebno poleg vpisa v Register nastanitvenih obratov pridobiti še ustrezne pravice za poročanje.

Vsebina podatkov, ki se bo poročala, je sicer opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča, način in vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.

Prijava na izobraževanje

Bi tudi vi radi začeli svoj posel? Poleg brezplačne registracije podjetja, vam na Dati nudimo celovito podporo tudi pri nadaljnjem poslovanju. Preverite celotno ponudbo naših svetovanj in izobraževanj

Morda vas zanima tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja