Go to Top

Računovodstvo in knjigovodstvo – kakšne so razlike?

Kako sta pojma definirana? Knjigovodstvo pomeni knjiženje v poslovne knjige, v angleščini bookkeeping in/ali booking «. Računovodstvo pa je definirano kot skrb za vodenje računov oziroma v angleščini accounting.

Računovodstvo in knjigovodstvo - kakšne so razlike?Knjigovodstvo

Knjigovodstvo je torej v “teoriji” del računovodstva in ločimo dvostavno in enostavno knjigovodstvo. Med obema načinoma je razlika v tem, da enostavno knjigovodstvo znesek zabeleži samo enkrat, dvostavno knjigovodstvo pa mora vsak znesek zapisati dvakrat. Zapisati ga mora na dve mesti oziroma na dva konta.

Pri dvostavnem knjigovodstvu se podatki urejajo tako časovno in kot tudi vsebinsko. Časovno se jih ureja po vrstnem redu nastanka, vsebinsko pa v glavno knjigo in v pomožno knjigo.

V glavni knjigi se mora vsak poslovni dogodek prikazati na dveh mestih. Ta način se uporablja za večino podjetnikov in je za večino podjetij tudi obvezen (odvisno tudi od velikosti podjetja). Gre tudi za najbolj pregleden način vodenja poslovnih dogodkov.

Računovodski servis vodi po temu načinu za vse gospodarske družbe, zavode, društva in tudi samostojni podjetniki uporabljajo ta način vodenja, so pa seveda izjeme.

Pri enostavnem knjigovodstvu  se poslovni dogodki knjižijo v knjigo prihodkov in odhodkov ter v register osnovnih sredstev. Poslovni dogodki se knjižijo še v knjigo terjatev in obveznosti. Računovodstvo je v tem primeru precej enostavnejše. Samostojni podjetniki in druge fizične osebe se sami odločijo o vodenju knjigovodstva, kjer pa je pomembno izpolnjevanje nekaterih meril.

Pomembno je, da izpolnjujejo dve od treh meril. Povprečno število delavcev ne sme biti večje od treh, omejena pa je tudi vsota celoletnih prihodkov. Tudi povprečna vrednost aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta ne sme presegati določene vrednosti. Ko računovodstvo ugotovi, da so bile le-te zahteve presežene, mora pričeti voditi dvostavno knjigovodstvo. Samostojni podjetniki so dolžni davčni urad obvestiti, kateri način vodenja knjig imajo.

Podjetnik, v času nastajanja podjetja, se mora pozanimati o načinih vodenja poslovnih dogodkov, ker si ne sme privoščiti že na samem začetku napak, ker ga lahko zelo veliko stanejo.

Računovodstvo

Računovodstvo obsega več del in obveznosti, kot samo knjigovodstvo:

  1. Knjigovodstvo, ki obsega knjiženje poslovnih dogodkov, kot je nakup, prodaja in priprava poročil za banke.
  2. Računovodsko analiziranje, kamor spada proučevanje podjetja in izračunavanje njegove bonitete.
  3. Računovodsko planiranje, kar pomeni pripravljanje načrtovanja poslovanja podjetja skupaj z direktorjem.
  4. Računovodsko nadziranje, kjer se nadzira računovodske podatke, poslovne knjige in poročila.
  5. Računovodsko informiranje, ki obsega svetovanje poslovodstvu pri poslovnih odločitvah glede na računovodske podatke.

Računovodstvo kot poslovna funkcija, naj bi bilo organizirano znotraj podjetja, vendar se vseeno mikro, majhna in tudi srednja podjetja raje odločajo za zunanjega izvajalca.

Računovodski servis DATA z večletno tradicijo in zavarovano strokovno odgovornostjo vam ponuja storitve računovodstva in knjigovodstva z več kot 40 izkušenimi strokovnjaki.

Pripravila: Sanda Vodičar Horvat


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja