Go to Top

Prijava terjatve v stečajni postopek – kako in kdaj

Prijava terjatve v stečajni postopek – kako to urediti? Najprej poglejmo, kaj je stečajni postopek. Stečajni postopek je postopek, ki se izvede nad dolžnikom, katerega dolgovi so višji od njegovega premoženja. Stečajni postopek se lahko vodi nad prezadolženo pravno osebo, fizično osebo (osebni stečaj) ali nad zapuščino (stečaj zapuščine). Ko se stečajni postopek začne, sledi prijava terjatve v stečajni postopek.

Imate glede stečajnega postopka ali terjatev kakšna vprašanja? Pomagajo vam lahko pravni svetovalci podjetja Data. Pokličite nas na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si in si rezervirajte termin za posvet.

Informativni izračun plače

Prijava terjatve v stečajni postopek – kje dobimo informacije o začetku stečajnega postopka?

Ozaveščanje o začetku stečajnega postopka vodi Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ta na svojem spletnem portalu objavlja sklepe in oklice o začetku stečajnih postopkov. Na podlagi oklica sledi prijava terjatve v stečajni postopek. Pri tem mora biti prijava terjatve v stečajni postopek opravljena načeloma v roku 3 mesecev po objavi oklica.

Brezplačna registracija podjetja

Pravna ureditev prijave terjatve v stečajni postopek

V Slovenski zakonodaji je področje prijave terjatve v stečajni postopek urejeno v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Pravno svetovanje

Vse o normirancih

Prijava terjatve v stečajni postopek – vrste terjatev

Terjatve v stečajnem postopku so lahko:

  • nezavarovane terjatve v stečajnem postopku: to so terjatve v stečajnem postopku, ki niso zavarovane z nobeno pravico, s katero bi lahko upnik prišel do svojega poplačila (tu spadajo tudi prednostne terjatve, navadne terjatve in podrejene terjatve);
  • zavarovane terjatve v stečajnem postopku: to so terjatve v stečajnem postopku, ki so zavarovane terjatve z določeno pravico – pravnimi instituti (kot npr. hipoteka, poroštvo in tako dalje)

Kilometrina 2023

Prijava terjatve v stečajni postopek – kako je z zamudo 3 mesečnega roka?

Prijava terjatev v stečajni postopek je možna samo v 3 mesečnem roku od objave oklica o začetku stečajnega postopka objavljenega na AJPES-u. Zamuda roka za prijavo terjatve v stečajni postopek ima za posledico izgubo pravice, kar pomeni, da je takšen rok prekluzivni rok, upnik pa izgubi pravico terjati dolžnika na poplačilo terjatve.

Dnevnice 2023

Kako poteka prijava terjatve v stečajni postopek

Prijava terjatve v stečajni postopek poteka tako, da upnik postopek opravi tako, da na pristojno okrožno sodišče, ki vodi stečajni postopek pošlje dokument, v katerem opiše terjatve, ki jih ima do dolžnika in k tem dokumentu predloži dokazila, ki izkazujejo verodostojnost terjatve (npr. račun).

Potrebujete dodatne informacije? Pokličite nas na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si. Svetovali vam bodo pravni svetovalci podjetja Data.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja