Go to Top

Posebne gradbene uzance 2020: dolgo pričakovana ureditev

Posebne gradbene uzance in Gradbeni zakon

Posebne gradbene uzance so del zakonodajnega preporoda, ki ga doživlja gradbeništvo v Sloveniji. Spomnimo, da se je junija 2018 začel uporabljati Gradbeni zakon, ki je nadomestil 16 let stari Zakon o Graditvi objektov (ZGO-1). Edino področje, kjer je obstala 40 let stara ureditev, so bile posebne gradbene uzance. V letu 2020 je naposled prišlo do zakonske ureditve tudi na tem področju.

Informativni izračun plače

Zanima vas delo na področju gradbeništva v Sloveniji? Razmišljate o ustanovitvi podjetja? DATA točka SPOT registracija vam omogoča hitro in brezplačno registracijo podjetja. V podjetje DATA, d.o.o. pa vas podpiramo tudi v nadaljevanju podjetniške poti. Pri zanesljivem vodenju novega podjetja se lahko zanesete na naše izkušene računovodje, vse pravno-davčne zagate pa lahko rešijo naši pravniki in davčni svetovalci. Za individualno ponudbo jim pišite na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Posebne gradbene uzance: kako so bile urejene nekoč?

Posebne gradbene uzance, ki so se do vključno letos uporabljale, datirajo v leto 1977, ko jih je sprejela Skupščina Gospodarske zbornice Jugoslavije. Leta 1978 so bile v prakso uvedene na podlagi takrat veljavnega Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR). Še večjo veljavo po so pridobile s sprejetjem Obligacijskega zakonika.

Kaj sploh so uzance?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Uzance so tipična oblika avtonomnih pravil, kar pomeni, da jih oblikuje poslovna praksa. Gre za zapisane in sprejete poslovne običaje, ki jih ne sprejme zakonodajalec, temveč strokovno združenje. V konkretnem primeru torej Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) ter Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Uzance so vnaprej določena pravila, ki služijo tudi za zapolnjevanje pravnih vrzeli, ki jih vzpostavi zakon.

Informativni izračun dnevnice

Kaj urejajo posebne gradbene uzance?

Posebne gradbene uzance podrobneje opredeljujejo pravila za ravnanje pogodbenih partnerjev pri izvedbi del na gradbenih objektih, kot so določena v Obligacijskem zakoniku ter v zakonih in predpisih, ki so povezani z gradnjo.

Dovoljenje za delo in bivanje v Sloveniji

Posebne gradbene uzance so vsebinsko podobne določilom mednarodno veljavnih Splošnih določil za gradbene pogodbe FIDIC, saj določajo razmerja med investitorjem in gradbenim izvajalcem.

  • Posebne gradbene uzance določajo sestavine gradbene pogodbe.
  • Eno bolj pomembnih področij, ki jih urejajo posebne gradbene uzance, je izstavljanje gradbenih situacij, torej računov za izvedena dela v posameznem mesecu.
  • Gradbene uzance določajo tudi garancijske roke, v katerih izvajalec jamči za izvedena dela.

Pravni nasvet

Kdaj se uporabljajo posebne gradbene uzance?

Posebne gradbene uzance se uporabljajo vedno, kadar z gradbeno pogodbo niso eksplicitno izključene.

Gradbeništvo ni samo dejavnost v tehničnem in ekonomskem pogledu. Za uspešno in kakovostno izvedbo vseh faz gradbenih procesov je poznavanje zakonodaje in pravnih institutov, kamor spadajo tudi uzance, ključnega pomena.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Posebne gradbene uzance: bistvene novosti!

Slovenske posebne gradbene uzance 2020 uvajajo sodobnejše, bolj transparentne in varnejše poslovne prakse v gradbeništvu.

Med ključnimi novostmi je opredelitev pogodbe s klavzulo »ključ v roke«. V Sloveniji je bilo čutiti več pritiskov, da bi se omenjena klavzula, v nasprotju s praksami v svetu, lahko začela uveljavljati zgolj kot cenovna klavzula, namesto kot klavzula, ki določa obseg izpolnitve in s tem povezan tip pogodbe.

Skladno s tem se v Posebnih gradbenih uzancah 2020 klavzula »ključ v roke« uporablja izključno za mešan tip pogodbe. Tisti, v katerem gradbeni izvajalec, ki objekt gradi, tega tudi projektira, saj le tako lahko v celoti obvladuje proces gradnje in v njem nastala tveganja. To je tudi namen klavzule »ključ v roke« iz Obligacijskega zakonika.

Nove definicije so vezane tudi na dokumentacijo, nujna nepredvidena dela, spremembe cen, spremembe roka izvedbe in podobno.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja