Go to Top

Gradbeništvo – novi pogoji za opravljanje dejavnosti

Gradbeništvo se sooča z novo gradbeno zakonodajo, ki je stopila v veljavo 1. junija.

Gradbeništvo je torej dejavnost, ki v teh dneh preučuje Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti in Gradbeni zakon. Zakona regulirata poklica pooblaščeni inženir in vodja del.

Razmišljate o ustanovitvi podjetja? Se nameravate ukvarjati s katero izmed gradbenih dejavnosti? Bi denimo opravljali inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav ali pa pleskarska dela? Ustrezne dejavnosti vam bodo pomagali izbrati referenti VEM točke Data.

gradbeništvoČe je gradbeništvo dejavnost, ki ga podjetje želi opravljati, mora za opravljanje te dejavnosti zagotoviti vodjo del in vodjo gradnje. To ne velja za dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del. Podjetje mora imeti tudi zavarovanje odgovornosti iz opravljanja dejavnosti.

Podjetje mora imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni ali krajši delovni čas z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del oziroma je samozaposlen in je hkrati tudi vodja del. Poleg tega mora podjetje, ki se ukvarja z gradbeništvom, na vsakem objektu za vodenje gradnje določiti vodjo gradnje. Ta mora biti pri njem zaposlen in izpolnjevati pogoje za vodenje del.

Naši pravni svetovalci z bogatimi izkušnjami na kadrovskem področju vam svetujejo glede zaposlovanja reguliranih poklicev.

Gradnja zahtevnega objekta

Kadar podjetje, ki se ukvarja z gradbeništvom, prevzame v izvedbo celotne gradnje ali pretežni del gradnje zahtevnega objekta, mora imeti za potrebe vodenja del zaposlenega vodjo del. Ta mora imeti naziv pooblaščeni inženir stroke v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost ali pa najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Biti mora tudi vpisan v imenik vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Gradnja manj zahtevnega objekta

Za izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta za potrebe vodenja del zadostuje, da je zaposleni vodja del. Imeti mora najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov. Biti mora tudi vpisan v imenik vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije.

Postopek vpisa v imenik vodij del

Posameznik se bo v imenik vodij del vpisal na Obrtno-podjetnišji zbornici (OZS), ki bo tudi vodila imenik vodij del. Za vpis bo potrebno vložiti vlogo in priložiti dokumentacijo, ki bo dokazovala izpolnjevanje pogojev za vpis v imenik. OZS bo posamezniku izdala potrdilo o vpisu v imenik vodij del in žig z identifikacijsko številko vodje del.

Izvajalci, ki so dejavnost gradbeništva opravljali že do uveljavitve novega zakona in ne izpolnjujejo pogojev, imajo dve leti časa, da se uskladijo z novo zakonodajo.

Kako pa so gradbene dejavnosti razvrščene v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) in katere izmed njih morate registrirati, ko se odločite za ustanovitev podjetja na področju gradbeništva? Ustrezne dejavnosti vam bodo pomagali izbrati referenti VEM točke Data.

Pripravila: Bogdana Rejc, podjetniška svetovalka

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja