Go to Top

Pomoč za samozaposlitev in rast malih podjetij

Pomoč za samozaposlitev in rast malih podjetij ponuja Mestna občina Maribor

Pomoč za samozaposlitev in mala podjetja je dobra spodbuda za razvoj podjetništva in rast podjetij. Tako meni tudi Mestna občina Maribor, ki je na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije objavila dva javna razpisa, s katerima ponuja pomoč za samozaposlitev in za nakup opreme malih podjetij, ki imajo sedež na ozemlju mariborske občine. Tako želijo v občini izboljšati možnosti za rast in razvoj, sredstva pa namenjajo tudi povečanju števila delovnih mest in zmanjševanju brezposelnosti.

Informativni izračun plače

Sofinanciranje stroškov samozaposlovanja

Prvi razpis, ki ga je javno objavila Mestna občina Maribor, se nanaša na pomoč za samozaposlitev v MO Maribor za leto 2021 v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Gre za nepovratna finančna sredstva fizičnim osebam, ki jih lahko dobijo, če so bili pred ustanovitvijo s. p. vsaj 30 dni prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe ali so bili v delovnem razmerju in so samozaposlitev realizirali takoj po prenehanju delovnega razmerja. Ustanovitev s. p. morajo realizirati do 8. septembra 2021, če želijo prejeti pomoč za samozaposlitev. Seveda Mestna občina Maribor zahteva, da imajo upravičenci stalno bivališče in poslovni sedež na območju MO Maribor. V ta namen je zagotovljenih 249.800 evrov.

PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Če je bil upravičenec prijavljen na Zavod za zaposlovanje RS kot brezposelna oseba, lahko prejme največ deset minimalnih mesečnih plač. Če pa se samozaposli po zaposlitvi, pa bo pomoč za samozaposlitev znašala do pet minimalnih plač.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?


pravno svetovanje

Pri ukrepih aktivne politike zaposlovanja Mestna občina Maribor sodeluje z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno enoto Maribor in drugim institucijami, katerih namen je krepitev gospodarstva na tem območju, kamor spada tudi pomoč za samozaposlitev.

Pomoč de minimis za nakup nove opreme

Drugi javni razpis je namenjen dodelitvi pomoči de minimis za nakup nove opreme v MO Maribor v letu 2021. Do sredstev so upravičena mikro- in mala podjetja z največ 49 zaposlenimi. Nepovratna finančna sredstva morajo biti porabljena za sofinanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Tako želi Mestna občina Maribor zagotoviti boljše razmere za hitrejšo rast teh podjetij. Sredstva lahko vložijo tudi v nakup patentov in licenc. Ker gre za sofinanciranje, mora biti udeležba podjetnika vsaj 25-odstotna, prejme pa lahko največ 5.000 evrov pomoči. Do 8. septembra je v proračunu MO Maribor za sofinanciranje opreme namenjenih 149.850 evrov.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Prijavite se na razpis za pomoč za samozaposlitev ali za nakup nove opreme, če izpolnjujete navedene pogoje. Pomoč za samozaposlitev je dober začetek pri ustanovitvi s. p.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja