Go to Top

Olajšave za SP – spremembe, dopolnitve in novosti, katere?

Olajšave za SP po novem dohodninskem zakonu veljajo od 01.01.2022

Olajšave za SP se z letom 2022 in novim dohodninskim zakonom malce spreminjajo, dopolnjujejo in dodajajo. Samostojni podjetniki bodo lahko spremenjene olajšave za SP uveljavljali prvič za davčno leto 2022. Torej v letnem obračunu, ki ga bodo oddajali konec marca 2023. Nove olajšave za SP so za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod. Prav tako so nove olajšave za zaposlovanje mladih, ki se zaposlujejo prvič ter vlaganja v vrhunski šport. Spremenjene pa so olajšave za zaposlovanje mladih in zaposlovanje oseb z deficitarnimi poklici. Spremembe so tudi pri olajšavi za donacije ter olajšavi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju. V primeru nejasnosti se lahko z računovodskimi in davčnimi dilemami obrnete na naše strokovnjake! Pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na [email protected].

Informativni izračun plače

Olajšave za SP – zaposlovanje

Pri olajšavah za zaposlovanje je od 2022 veliko novosti. Širi se obseg olajšave za zaposlovanje tudi na zaposlitev oseb s poklici, za katere na trgu ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Seznam deficitarnih poklicev je bil nazadnje objavljen 04.03.2022 v Uradnem listu št. 30. Oseba mora biti mlajša od 29 let ali starejša od 55 let. Višina olajšave za SP znaša 45 odstotkov plače te osebe za prvih 24 mesecev zaposlitve. V kolikor SP zaposli osebo mlajšo od 25 let, ki se zaposluje prvič, potem lahko uveljavlja olajšavo v višini 55 odstotkov plače te osebe. Olajšave za SP za zaposlovanje invalidov se niso spremenile, in tudi v 2022 ostajajo enake.

Tudi d.o.o. lahko ustanovite na naši Data točki! Pokličite na 01/600-1530!

Povišanje olajšave za SP pri izvajanju praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

Nagrade, ki jih samostojni podjetnik izplača vajencu, dijaku ali študentu po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, predstavljajo olajšavo za SP. Višina priznane olajšave se je občutno povišala. Iz prejšnjih 20 odstotkov na 80 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, za vsak mesec izvajanja programa. Pozor, samostojni podjetniki morajo seveda ob tem upoštevati tudi omejitve po Uredbi o davčno priznanih stroških. Tam so določeni nižji zneski.

Preberite tudi o regresu 2022 – koliko in do kdaj?!

davčno svetovanje

Preverite podjetniška izobraževanja, ki jih izvajamo na Dati!

Popravek olajšav za donacije

Tudi pri olajšavah za donacije so spremembe in novosti. Iz prejšnje stopnje 0,3 odstotka je od letošnjega leta priznana olajšava v višini 1 odstotek obdavčenega prihodka samostojnega podjetnika. Dodatna olajšava v višini 0,2 odstotka od prihodkov je priznana za izplačila v kulturne in športne namene ter izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dodatne olajšave za SP so na novo določene za izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, in sicer v višini 3,8 odstotkov obdavčenega prihodka.

Udeležite se brezplačnega skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja!

Vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod

Nove olajšave za SP vezane na vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod se seveda izključujejo z olajšavami za investiranje (66. a člen Zdoh-2) in olajšavami za vlaganja v raziskave in razvoj (61. člen Zdoh-2). Nova olajšava se uveljavlja za točno določena vlaganja, v:

  • računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke:
  • okoljsko prijazno tehnologijo, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energetsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

Enako kot pri drugih investicijah, tudi za to velja, da v kolikor samostojni podjetnik za financiranje teh vlaganj prejme sredstva iz proračunov države, občine ali EU in imajo naravo nepovratnih sredstev, se ta olajšava ne more uveljaviti.

Od 01.01.2022 tudi za samostojne podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovno na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih stroškov, velja nova dohodninska lestvica ter nove splošne in osebne olajšave. Tisti SP, ki še niso oddali letnega davčnega obračuna za preteklo leto 2021 (rok je 3.5.2022), lahko uveljavijo olajšave za SP še po stari zakonodaji. O tem smo več pisali prejšnji mesec. Poleg olajšav za SP iz naslova dejavnosti, seveda lahko uveljavljajo tudi splošno olajšavo za leto 2021.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja