Go to Top

Odpoved iz razloga nesposobnosti

Odpoved iz razloga nesposobnosti delavcu je možna pod predpostavkami, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Za takšno odpoved pogodbe o zaposlitvi bo delodajalec moral imeti konkretne razloge, predvsem pa mora delodajalec vedno izhajati iz pogodbene narave delovnega razmerja. Kako na zakonit način podati odpoved iz razloga nesposobnosti? Kakšne so pravice delavca v takšnem primeru odpovedi?

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Razmišljate, da bi ustanovili lastno podjetje in zaslužili s svojim hobijem? Na DATA d.o.o. organiziramo brezplačne webinarje, kjer boste našim svetovalcem lahko zastavili marsikatero vprašanje! Vljudno vabljeni!

Informativni izračun plače

Delodajalci, imate dilemo kako pravilno izpeljati postopek odpovedi iz razloga nesposobnosti? Potem ta prispevek »Odpoved iz razloga nesposobnosti« berete na pravi spletni strani. Na Dati d.o.o. vam pomagajo izkušeni pravniki, zato pokličite tel.: 01 / 6001 528 ali pa pišite na: pravnasluzba@data.si.

Kdaj gre za razlog nesposobnosti?

Delodajalci, veste kako izpeljati odpoved iz razloga nesposobnosti? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

ZDR-1 določa dve možnosti, ki imata za posledico, da delavec ne izpolnjuje/ ne more izpolnjevati pogodbeni/ drugih obveznosti iz delovnega razmerja:

 • delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, ker dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno;
 • delavec ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Odpoved iz razloga nesposobnosti – kakšen je postopek?

 1. delodajalec mora podati odpoved najkasneje v šestih mesecih od nastanka utemeljenega razloga;
 2. delodajalec mora delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami oziroma z očitanim razlogom nesposobnosti. Pisna seznanitev se lahko opravi tudi po elektronski poti;
 3. zaposlenemu mora omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen izjemoma;
 4. pri zagovoru lahko po pooblastilu delavca sodeluje predstavnik sindikata ali druga, s strani delavca pooblaščena oseba.
 5. zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj z drugih področij dela, delodajalec delavcu ne more ponuditi zaposlitve na drugem delovnem mestu.

ZNESEK REGRESA 2020

Odpoved iz razloga nesposobnosti – kakšen je odpovedni rok?

Odpovedni rok, kadar gre za odpoved iz razloga nesposobnosti je naslednji:

 • do enega leta zaposlitve pri delodajalcu: je 15 dni.
 • od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu: je 30 dni.
 • nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu: odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni.
 • nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu: je odpovedni rok 80 dni, če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni rok, vendar ne krajši kot 60 dni.

SUBVENCIONIRANJE KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA

Odpoved iz razloga nesposobnosti in pravice delavca

Delavec, ki mu je bila vročena odpoved iz razloga nesposobnosti ima neslednje pravice:

 • delavcu pripada odpravnina (zaposlen več kot 1 leto);
 • delavec ima pravico v roku tridesetih dni od prejema odpovedi pred pristojnim delovnim sodiščem vložiti tožbo in z njo izpodbijati zakonitost predmetne odpovedi pogodbe o zaposlitvi;
 • delavec se je dolžan prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve v roku treh delovnih dni po vročitvi odpovedi;
 • zaradi pridobitve pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti se je delavec dolžan v roku tridesetih delovnih dni po prenehanju delovnega razmerja javiti na pristojni območni enoti Zavoda za zaposlovanje;
 • delavec ima v času odpovednega roka pravico do odsotnosti v trajanju 2 uri na teden zaradi iskanja zaposlitve.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja