Go to Top

Obdavčitev kriptovalut – v javni obravnavi nov predlog!

Obdavčitev kriptovalut – nov predlog zakona

Obdavčitev kriptovalut oz. nov predlog zakona o davku od virtualnih valut je v javno obravnavo poslalo ministrstvo za finance. Kaj bi se spremenilo? Bi mogoče potrebovali davčno svetovanje? V našem podjetju imamo tudi davčne strokovnjake! Za termin plačljivega svetovanja se lahko naročite na telefonski številki 01/600-1530 ali pa na [email protected].

Informativni izračun dohodnine

Predlog v javni obravnavi do 21. februarja

Predlog zakona, ki je objavljen na portalu eUprava bi naj uredil obdavčitev kriptovalut oz. davek na virtualne valute. Za virtualno valuto bi štela digitalna oblika vrednosti, ki je ne izda ali jamči zanjo niti centralna banka niti javni organ, ki ni nujno vezana na zakonito uvedeno valuto. Prav tako je brez pravnega statusa valute ali denarnega sredstva, ampak jo fizične ali pravne osebe sprejemajo kot sredstvo menjave, ki se lahko elektronsko prenaša, shranjuje ter izmenjuje. Ministrstvo za finance komentarje na predlog zakona pričakuje do 21. februarja.

Ustanovite podjetje na Dati!
davčno svetovanje
Tukaj lahko rezervirate termin za registracijo podjetja!

Za koga bi veljala obdavčitev kriptovalut?

Zakon bi se uporabljal za fizične osebe, ki so davčni rezidenti Slovenije. Zakon ne bi veljal za pravne osebe ter za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ter imajo virtualno valuto evidentirano med sredstvi. Pri fizični osebi, ki kupuje in prodaja virtualne valute v svojem imenu ter za svoj račun, se ne bi štelo, da opravlja dejavnost. In to ne glede na število opravljenih transakcij.

Udeležite se brezplačnega skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja!

Obdavčitev kripotvalut po 10-odstotni davčni stopnji?

Davek bi po predlogu zakona zavezanec plačal od vrednosti unovčenih kriptovalut v koledarskem letu. Za unovčenje se bi štela menjava virtualane valute v fiat valuto. Prav tako se bi kot unovčenje štel nakup blaga, storitev ali drugega premoženja z virtualno valuto. Oprostitev davka bi bila možna za največ 10 tisoč evrov skupnega unovčenja virtualne valute v posameznem koledarskem letu. Davčna osnova bi se določila tako, da se od seštevka vrednosti vseh unovčenj virtualnih valut v koledarskem letu odšteje znesek oprostitve (torej 10.000 evrov). Dobljena pozitivna razlika bi se nato zmanjšala za normirane stroške v višini 50 % te razlike. Davčna stopnja obdavčitve kriptovalut bi bila 10-odstotna.

Preverite podjetniška izobraževanja, ki jih izvajamo na Dati!

Kaj pa v primeru izgube?

Če bi zavezanec za davek pri unovčevanju virtualnih valut v posameznem koledarskem letu ustvaril izgubo, bi moral izgubo prikazati v davčnem obračunu ter jo davčnemu organu dokazati. Zavezanec za davek bi moral davek izračunati sam. Obračun pa bi moral vsako leto do konca februarja predložiti preko eDavkov. V kolikor tega ne bi storil, bi mu grozila globa v vrednosti od 250 do 400 evrov. Če pa bi navajal nepopolne ali nepravilne podatke, pa bi mu grozila kazen od 400 do 5000 evrov. Če bo zakon sprejet, bodo morali zavezanci za davek dokumentacijo o unovčenju virtualnih valut oz. dokazila o izvedenih transakcijah hraniti 10 let od unovčitve. Prvi predlog za obdavčitev kriptovalut je sicer ministrstvo objavilo že oktobra lani, a je sedaj po prejetih pripombah pripravilo novo verzijo predloga zakona.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja