Go to Top

Dohodek trgovanja s kripotvalutami – kako ga prijaviti?

Dohodek trgovanja s kripotvalutami je lahko obdavčen

Dohodek trgovanja s kripotvalutami ni obdavčen s posebnim davkom, temveč najdemo opredelitev obdavčitve znotraj Fursove spletne publikacije. Iz zapisanega je razbrati, da dohodek trgovanja s kripotvalutami ni obdavčen, v kolikor ne gre za opravljanje dejavnosti. Kriteriji, ki kažejo na opravljanje dejavnosti so zapisani bolj kot ne, le na splošno. Pri dohodku iz rudarjenja dilem ni, gre za drug dohodek, ki je obdavčen z dohodnino. V primeru nejasnosti, se lahko obrnete tudi naše davčne svetovalce. Pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si ter se dogovorite za termin plačljivega svetovanja.

Informativni izračun dohodnine

Dohodek trgovanja s kriptovalutami – prijava dohodka – rudarjenje

Fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti in se ukvarja z rudarjenjem kriptovalut, je dolžna znesek prijaviti kot drug dohodek preko Napovedi za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov. Gre za drugi dohodek po 105. členu ZDoh-2, kjer se višina dohodka v evrih določi tako, da se upošteva vrednost virtualne valute v evrih v času, ko je dohodek prejet. Medtem ko dohodek trgovanja s kripotvalutami  ni vedno obdavčen, je tovrstni vedno obdavčen. Rok za prijavo je 15 dni od prejema dohodka. Napoved lahko oddate preko portala eDavki, osebno ali po pošti pri Finančnem uradu, glede na prebivališče fizične osebe.

Primer obdavčitve:

Rudarjeno 2 ETH 3.576,25 7.152,50 EUR
akontacija dohodnine 25% 1.788,13 EUR

Na letnem, informativnem izračunu dohodnine bo dohodek prištet k preostalim dohodkom fizične osebe. Zato posledično lahko pride do doplačila dohodnine na podlagi dohodninske lestvice. V kolikor fizična oseba pridobiva dohodke iz rudarjenje znotraj svoje registrirane dejavnosti, je ta dohodek prijavljen in obdavčen kot ostali dohodki iz dejavnosti.

Ustanovitev podjetja

Dohodek trgovanja s kriptovalutami – neobdavčljivo trgovanje s kriptovalutami

Kriptovalute se ne štejejo za denarno sredstvo, ne za kapital in (večinoma) ne kot izvedeni finančni inštrument. Štejejo se kot premičnine in kot takšne so po Zakonu o dohodnini neobdavčljive. To pomeni, da dohodek trgovanja s kripotvalutami ni obdavčen, v kolikor ga dosega fizična oseba izven okvira opravljanja dejavnosti.

Informativni izračun za normirance

davčno svetovanje

PREVERITE IZOBRAŽEVANJA, KI JIH ORGANIZIRAMO NA DATI!

Dohodek trgovanja s kriptovalutami – primer neobdavčljivega trgovanja

Poglejmo primer neobdavčljivega trgovanja. Fizična oseba je v letu 2018 kupovala kriptovalute. Skupna vrednost nakupov v letu 2018 je znašala 10.000 evrov. Opravila je več kot 100 naročil nakupov kriptovalut. Skupno število dni, v katerih je izvedla naročila, pa je presegalo eno tretjino leta. Kupljene kriptovalute je fizična oseba držala v lasti kot naložbo. V letu 2020 je fizična oseba kriptovalute prodala v skupni vrednosti 50.000 evrov, pri tem je opravila 200 naročil prodaj virtualnih valut. Skupno število dni, v katerih je izvajala ta naročila, je bilo večje od 100. Tretira se, da fizična oseba v obravnavanem primeru ni opravljala dejavnosti trgovanja s kriptovalutami. Če upoštevamo vsa dejstva se ugotavlja, da se ni ukvarjala aktivno in nakupe kriptovalut ni opravila z namenom doseganja dobička na podlagi izkoriščanja kratkoročnih nihanj cen kriptovalut, temveč z namenom dolgoročne investicije. Dohodek trgovanja s kripotvalutami se ne prijavlja.

Ob redni zaposlitvi lahko odprete popoldanski s.p.!

Dohodek trgovanja s kripotvalutami – obdavčeno kot dohodek iz dejavnosti

Fizična oseba, ki se ukvarja z trgovanjem (in spremljajočimi aktivnostmi) s kriptovalutami, registrira samostojno dejavnost. Koliko bo dohodek trgovanja s kripotvalutami obdavčen, je odvisno od odločitve in izpolnjenih pogojev posameznega s.p. Na voljo je obdavčitev glede na dejanske stroške poslovanja ali upoštevajoč normirane odhodke. V obeh primerih se prijavi dohodek trgovanja s kripotvalutami preko letnega Obračuna akontacije davka/dohodnine iz dejavnosti, ki se oddaja do konca marca za preteklo leto.

Poglejmo primera za obe vrsti s.p.

Primer 1: normirani s.p./kriptovaluta – dobiček

(morebitne izgube pri posameznih poslih ne vplivajo na obdavčitev, ker se obdavčujejo PRIHODKI)

kom protivrednost v EUR
nakup 50,5 10.000
prodaja 50,5 11.000
dobiček 1.000
obdavčitev 40

Primer 2: s.p. po dejanskih stroških/kriptovaluta – dobiček

(morebitne izgube pri posameznih poslih vplivajo na obdavčitev, saj se obdavčuje dobiček poslovanja)

kom protivrednost v EUR
nakup 50,5 10.000
prodaja 50,5 11.000
dobiček 1.000
obdavčitev po dohodninski lestvici

(odvisno od letne osnove – od 16% do 50%)

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Dohodek trgovanja s kripotvalutami – kaj se je zgodilo z zakonom?

Novembra smo pisali, da bi naj bil zakon o virtualnih valutah potrjen 2021 in bi začel veljati 1.1.2022. A temu ne bo tako. Poslanci ga namreč še niso sprejemali. To pomeni, da predvidene spremembe (vsaj) za leto 2022 še ne bodo veljale. Trgovanje fizičnih oseb s kriptovalutami tako zaenkrat ostaja neobdavčeno, razen če Furs odloči, da gre za dejavnost.

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja