Go to Top

Nova zavarovalna osnova s.p. za leto 2019

Nova zavarovalna osnova bo samostojnim podjetnikom znana potem, ko bodo imeli pripravljen davčni obračun za leto 2018.

Vsi podjetniki morajo za preteklo poslovno leto najkasneje do 31.3.2019, oddati bilanco stanja in poslovni izid na AJPES in davčni obračun na FURS.

Informativni izračun plače

Samostojnim podjetnikom se na podlagi oddanega davčnega obračuna za leto 2018 izračuna in določi nova zavarovalna osnova za obračun prispevkov za socialno zavarovanje. Nova zavarovalna osnova bo veljala za mesec april (glede na to, da velika večina podjetnikov v marcu odda bilanco). Prispevke za mesec april pa bodo podjetniki plačali do 20. maja 2019.

Da so se prispevki za socialno zavarovanje povečali že v mesecu februarju zaradi višje minimalne osnove za obračun prispevkov, smo v naših novicah že pisali v članku Socialni prispevki za februar 2019 za dobrih dvanajst evrov višji .

Pravni nasvet

Kako se izračuna nova zavarovalna osnova?

Osnova za izračun prispevkov za samostojne podjetnike (s.p.) za prvo koledarsko leto je v višini minimalne plače. V prihodnjih letih se osnova določi glede na uspešnost poslovanja v preteklem poslovnem letu.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Katero zavarovalno osnovo uporabite, ugotovite tako, da doseženemu dobičku iz preteklega leta prištejete vse obračunane prispevke za obvezna socialna zavarovanja (podatek je naveden v davčnem obračunu vašega podjetja). Dobljeni znesek nato znižate za 25 % in delite z 12 (mesecev poslovanja v drugem letu poslovanja). To pomeni, da ima vsak samostojni podjetnik individualno določeno višino prispevkov.

Za samostojne podjetnike, ki ugotavljajo dobiček na osnovi normiranih odhodkov, se za določitev razreda za plačevanje prispevkov uporabi enaka metoda.

Tako določena zavarovalna osnova velja dokler podjetnik ne odda novega davčnega obračuna. V primeru, da je doseženi dobiček enak nič ali negativen (izguba) pomeni, da je zakonsko določena minimalna osnova za plačevanje socialnih prispevkov. Za mesec februar 2019 je minimalna zavarovalna osnova 1.008,93 evrov bruto. To pomeni, da znašajo minimalni prispevki za obvezna socialna zavarovanja za samozaposlene 385,41 evrov mesečno v letu 2019.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Računovodje podjetja DATA bodo svojim strankam-podjetnikom, pri pripravi zaključne bilance, pripravili informacijo o tem, kakšna je nova zavarovalna osnova za vsakega posebej.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja