Go to Top

Socialni prispevki za februar 2019 za dobrih dvanajst evrov višji

Finančna uprava RS (Furs) je objavila, kakšni so socialni prispevki za februar 2019 za zavarovance, lastnike zasebnih podjetij (družbenike) in samozaposlene osebe.

Povprečna plača za leto 2018

Povprečna mesečna bruto plača za leto 2018 je 1.681,55 evra. Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih znaša 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače za leto 2018 (60 odstotkov od 1.681,55 evra) kar nanese 1.008,93 evra.

Informativni izračun plače

Višina socialnih prispevkov za s.p.

Višina socialnih prispevkov za februar 2019 za samozaposlene osebe se je v primerjavi z lanskim letom za dobrih dvanajst evrov povišala; natančneje za 12,51 evra. Za največ, za 8,97 evra so se povišali prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (zdaj 245,67 evra). Prispevek za zdravstveno zavarovanje se je povečal za 4,42 evra (135,71 evra). Za vsak po šest centov pa sta višja tudi prispevka za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje (oba po novem 2,02 evra). Skupaj po novem mesečni prispevki za socialno varnost za samozaposleno osebo znašajo 385,42 evra in ne več 372,91 evra.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Prispevki za socialno varnost družbenikov – višji

Družbeniki pa bodo za socialne prispevke po novem odšteli skoraj 18 evrov več. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 348,03 evra, prispevek za zdravstveno zavarovanje 192,24 evra. Prispevek za starševsko varstvo znaša 2,86 evra in prispevek za zaposlovanje 5,72 evra. Skupno to mesečno pomeni 545,99 evra oziroma 17,72 evra več.

Pravni nasvet

Socialni prispevki- rok za plačilo je 20. v mesecu, predizpolnjen obračun do 10. v mesecu!

Spomnimo, rok za plačilo prispevkov je 20. v mesecu za pretekli mesec. Za februarske prispevke je rok plačila torej 20. marec 2019.

Furs sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV). Zavezancem (samozaposlenim in družbenikom) ga nato odloži v sistem eDavki do vsakega 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen v sistem e-Davki, mora zavezanec v sistem e-Davki sam predložiti OPSV najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. V opisanem primeru so podjetnikom v veliko pomoč računovodje, ki spremljajo podatke podjetnika, ki jim je zaupal vodenje poslovnih knjig, v sistemu e-Davki min pravočasno poskrbijo ter pregledajo pravilnost obračuna socialnih prispevkov.

Preverite tudi, kolikšni so pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje v letu 2019.

Ugodnost ob prvem odpiranju s.p. ostane

In še to; višina prispevkov ne vpliva na ugodnosti, ki jih imate, če prvič odpirate s. p. – še vedno vam prvo leto od prvega vpisa v Poslovni register Slovenije pripada polovično, drugo leto poslovanja pa dvotretjinsko plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje!

Več v prispevku Ponovno odprtje s. p.: kadarkoli, a brez ugodnosti.

Socialna varnost pri nas je urejena z zakoni in podzakonskimi akti, temelji pa na pravicah, ki so zapisne v Ustavi Republike Slovenije. V Ustavi je določeno, da je Slovenija socialna država in zagotavlja svojim državljanom sistem socialne varnosti, ki temelji na vzajemnosti in medgeneracijski solidarnosti. Državljani uresničujejo pravico do socialne varnosti prek zakonov, ki urejajo sistem socialnega zavarovanja. K uresničevanju pravic iz naslova socialne varnosti pa državljani prispevamo s plačevanjem prispevkov.

(Vir: Furs)

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja