Go to Top

Ne spreglejte – obveznosti podjetij na današnji dan

Danes je skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za leto 2014, ki jih morajo zadruge in gospodarske družbe poslati Ajpesu. Rok za predložitev konsolidiranih in revidiranih letnih poročil za javno objavo je namreč 8 mesecev po koncu poslovnega leta. Revidirana morajo biti vsa letna poročila velikih  in srednjih kapitalskih družb, dvojnih družb, majhnih družb, ki imajo vrednostne papirje, s katerimi se trguje na borzi, energetskih podjetij, invalidskih podjetij ter zaposlitvenih centrov. Prav tako morajo biti revidirana vsa konsolidirana letna poročila.

obveznosti podjetij na današnji danKatera podjetja sodijo med velike in srednje gospodarske družbe določa zakon o gospodarskih družbah, ki je bil letos spremenjen. A družbe morajo poročila oddati za minulo leto, za lani in letos pa veljajo še stara pravila razvrščanja po velikosti. Določila spremenjenega zakona  glede razvrščanja družb po velikosti bodo pričela veljati s 1. januarjem 2016.

Družbe se na splošno v velikostni razred razvrščajo glede na število zaposlenih, vrednost čistih prihodkov in vrednost aktive za dve zaporedni poslovni leti.

Po starem med srednja podjetja sodijo vsa, ki imajo med 50 in 250 zaposlenimi, od 8,8 milijona evrov do 35 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje ali od 4,4 milijona evrov do 17,5 milijona evrov aktive podjetja. Med velike družbe pa sodijo podjetja, ki imajo nad 250 zaposlenimi, nad 35 milijonov evrov prihodkov ali nad 17,5 milijona evrov vrednost aktive.

Po novem pa bodo srednja podjetja tista, ki imajo med 50 in 250 zaposlenih, med 8 milijonov in 40 milijonov evrov prihodkov od prodaje ali vrednost aktive od 4 milijone evrov do 20 milijonov evrov. Velika podjetja pa so tista, ki imajo več kot 250 zaposlenih, njihovi čisti prihodki od prodaje presegajo 40 milijonov evrov ali imajo vrednost aktive nad 20 milijonov evrov.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Obveznosti, ki danes čakajo večino podjetij

Hkrati morajo vsi podjetniki danes oddati obrazec 1-ZAP/M oziroma mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2015, obrazec 1A za izplačilo akontacij plač za mesec julij 2015 ter podatke o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila kolektivnih pogodb in poročilo o najvišji plači.

Za julij 2015 morajo danes podjetja oddati še obrazec PD-O (Poročilo o dobavah) ter SKV (Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2015).

Če se vam še vedno porajajo vprašanja glede obveznosti podjetij lahko pokličite tudi naše podjetniške svetovalce na 01/6001 – 530 oziroma jim pišite na elektronski naslov data@data.si.

Pripravila: Manca Borko Grimšič

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2015", ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja