Go to Top

Navajanje naslova podjetja in pridobivanje soglasja za opravljanje dejavnosti

Bodoči podjetniki so pri postopku registracije podjetja v zadregi, ko gre za določitev na poslovnega naslova  in opravljanja mirne dejavnosti podjetja v večstanovanjski hiši (bloku). Gre za dve različni zadevi, ki ju pokriva različna zakonodaja, kar za marsikoga precej oteži zadevo. Toda nič hudega, zato smo tukaj mi, da vam pomagamo! 

Soglasje za poslovni naslov s.p.

V primeru določitve poslovnega naslova podjetja, je potrebno v primeru s.p. upoštevati 74. člen Zakona o gospodarskih družbah in na postopek registracije prinesti overjeno soglasje lastnika objekta (oziroma lastnika stanovanja v večstanovanjski hiši) v kolikor podjetnik sam ni lastnik objekta (stanovanja), kjer prijavlja poslovni naslov. Navajanje naslova podjetja in pridobivanje soglasja za opravljanje dejavnosti

Soglasje za poslovni naslov d.o.o.

V primeru registracije d.o.o. pa je pri postopku registracije potrebno upoštevati 4. odstavek 4. člena Zakona o sodnem registru in na VEM točko dostaviti overjeno soglasje lastnika objekta, kjer bo poslovni naslov podjetja.

Overitev zgoraj omenjenih soglasij se sicer lahko opravi pri notarju ali na upravni enoti. 

Opravljanje mirne dejavnosti v večstanovanjski hiši

V primeru opravljanja mirne dejavnosti doma v večstanovanjski hiši, je potrebno upoštevati Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona, kjer je določeno, da je potrebno pridobiti soglasja solastnikov stavbe, ki imajo več kot tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo na stene stanovanja, kjer se bo opravljala mirna dejavnost. Ravno tako je potrebno ob začetku opravljanja dejavnosti v delu stanovanja o tem obvestiti upravnika bloka.

Soglasje solastnikov stavbe ni uraden dokument in ni pogoj za registracijo podjetja. Podjetnik, ki želi mirno dejavnost (dejavnost pri kateri se prekomerno ne obremenjujejo skupni prostori bloka in ne moti sosedov) opravljati doma v bloku pripravi seznam sostanovalcev po navodilu Stanovanjskega zakona, zbere podpise omenjenih sostanovalcev, dokument pa hrani med dokumenti svojega podjetja.

Več informacij lahko bodoči podjetniki pridobite na seminarju Skupinsko svetovanje pred registracijo s.p. ali d.o.o. na VEM točki

Pripravila: Bogdana Rejc


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja