Go to Top

Najemnine bodo višje

Najemnine se naj bi zvišale! Tako namreč predvideva novela Stanovanjskega zakona. V okviru predloga se pojavlja namera za oblikovanje javne najemniške službe, dvig neprofitne najemnine, prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine ter skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Bi želeli oddajati stanovanje preko Bookinga ali Airbnb? Ne veste kako se tega projekta lotiti? Nič lažjega! Vabljeni na naš seminar: “Sobodajalec ali s.p.?”, kjer vas opremimo s potrebnimi informacijami. Prijavite se lahko TUKAJ!

Informativni izračun plače

Več zadolževanja za nova stanovanja

Potrebujete nasvet glede davčnih vidikov oddajanja nepremičnine? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Ministrstvo za okolje in prostor vidi v noveli priložnosti za izboljšavo obstoječe zakonodaje in s tem tudi sproščanje obstoječih »ekonomsko zamrznjenih« kapacitet na trg. Predvideva dodatna sredstva za gradnjo stanovanj z višjim zadolževanjem Stanovanjskega sklada in občinskih javnih stanovanjskih skladov.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Povišanje neprofitne najemnine in zvišanje subvencij

Priznana neprofitna najemnina naj bi se zvišala iz 3 EUR/m2 na 4 EUR/m2. Poleg tega novela zakona predvideva zvišanje vrednosti točke s sedanjih 2,63 EUR na 3,5 EUR. Zvišanje naj bi bilo postopno – do leta 2023. Tudi stopnja najvišje subvencije najemnine naj bi se zvišala na največ 85 % priznane neprofitne najemnine, ki sedaj tiči pri 80 %.

BRUTO NETO PLAČA

Javna najemniška družba

Predlagana je vzpostavitev javne najemniške družbe. Ta bi delovala kot posrednik, upravitelj in vzdrževalec stanovanj. S pomočjo takšne družbe bi obstoječi lastniki stanovanj bili razbremenjeni vseh poslov in tveganj povezanih z oddajo stanovanj. Ministrstvo pričakuje, da se bo tako aktivirala prazna stanovanje v oddajanje tistim, ki to potrebujejo. Višina najemnine teh stanovanj pa naj bi bila predmet individualnega dogovora med lastnikom in javno službo.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Skrajšan odpovedni rok, fiduciarni računi in težko pričakovan omejen mandat upravnika!

Nov stanovanjski zakon naj bi vključeval skrajšanje odpovednega roka tako za najemnika kot za najemodajalca. V kolikor v pogodbi ni naveden drugače, naj bi se ta zmanjšal iz 90 na 60 dni. Skrajšal pa naj bi se rok za izselitev iz 60 na 30 dni- v primeru sodnega postopka določenega od sodišča.

Rezervni sklad naj bi se stekal na ločene fiduciarne račune za vsako stavbo posebej. V primeru drugačnega posebnega dogovora pa bo upravnik moral voditi knjigovodsko ločeno evidenco za vsako večstanovanjsko stavbo posebej.

Mandat upravnika naj bi bil po novem omejen na 5 let, a etažni lastniki bi naj pogodbo z upravnikom podpisali za določen ali nedoločen čas. Predvideno je tudi znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela na skupnih delih stavbe iz 100 % na 75 %.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja