Go to Top

Moram vstopiti v sistem DDV ali ne?

Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) je davčni zavezanec vsaka domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba, ki samostojno opravlja ekonomsko dejavnost, ne glede ali ustvarja dobiček ali izgubo. Ne glede na navedeno se seveda ni potrebno vsem vključiti v sistem obračunavanja DDV, torej niso vsi dolžni pridobiti t.i. identifikacijske številke ( v nadaljevanju ID).

Moram vstopiti v sistem DDV ali ne? Želite postati davčni zavezanec?Tiste osebe, ki se ali zaradi neizpolnjevanja pogojev ali drugih razlogov lahko odločijo, da se ne identificirajo za namene DDV, na svoje storitve ali prodano blago ne zaračunavajo DDV-ja.  Ni jim potrebno voditi davčnih evidenc in oddajati obračunov DDV-ja (mesečno ali trimesečno), na drugi strani pa si tudi ne morejo odbiti vstopnega DDV, ki jim je bil zaračunan za nabavo blaga in storitev pri opravljanju svoje dejavnosti (znesek povečuje posamezen strošek, nabavo).

Ločimo obvezno in prostovoljno identifikacijo za DDV

Obvezno morajo pridobiti ID številko vsi davčni zavezanci, ki:

  • so v zadnjih 12 mesecih (ne preteklem koledarskem letu!) presegli 50.000 € obdavčljivega prometa (kmetje pa, če so presegli limit 7.500 € katastrskega dohodka v preteklem letu),
  • so v tekočem koledarskem letu presegli 10.000 € limita za pridobitev blaga iz drugih držav članic EU,
  • (tujci), ki so presegli limit 35.000 € za dobave blaga v RS,
  • prejemajo ali opravljajo storitve davčnim zavezancem iz druge države članice EU (ni meje); če se prodaja blago ali storitve npr. fizičnim osebam ta obveza ne velja.

Prostovoljno se glede na navedeno lahko vključijo vsi ostali davčni zavezanci in s tem pridobijo enake pravice kot tudi obveznosti, ki jih imajo »redni« zavezanci, identificirani za DDV. Posebnost je le v tem, da morajo prostovoljni zavezanci za DDV ostati v sistemu 60 mesecev (5 let), medtem ko obvezni zavezanci tega pogoja nimajo.

Pozor: davčni zavezanci morajo torej skrbno spremljati svoje poslovanje, da se pravočasno identificirajo za namene DDV, saj postopek žal ni urejen v enem dnevu.

Vlogo za pridobitev ID številke (obrazec DDV-P2 oziroma DDV-P3) je potrebno izpolniti in oddati elektronsko, preko:

  • eVem točke ali
  • Portala eDavki.

Zaradi večjih davčnih utaj v obliki »davčnih vrtiljakov« je FURS (prej DURS) poostril nadzor nad pridobiteljem ID številk, zato je potrebno vlogi priložiti tudi dokazila o namenu dejavnosti (pri novoustanovljenih podjetjih so še posebej previdni), poslovni načrt, pogodbe, predpogodbe, izdani in prejeti računi, izpis iz poslovnih knjig ipd.

Po oddaji vloge s prilogami ima davčni organ sicer čas do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu vložitve zahtevka, da izda odločbo o identifikaciji za DDV, vendar je praksi bolje, nekako od 7 do 14 dni.

Prejem odločbe je pomemben zaradi navedbe datuma od katerega dalje je davčni zavezanec registriran v sistemu DDV, ker mora od tega datuma dalje obračunavati DDV in izpolnjevati ostale obveznosti, ki vejajo za davčne zavezance identificirane za DDV.

Z odločbo DURS-a je dodeljena tudi ID številka, ki je v RS sestavljena iz dodatka SI in davčne številke.

Koristne povezave:

Če ste še vedno zbegani glede problematike DDV, vam priporočamo obisk pri našem izkušenem svetovalcu na telefonski številki 01 600 15 30 ali po elektronski pošti na data@data.si.

Pripravila: Sabina Dimnik in Gašper Meden

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja