Go to Top

Kaj je potrebno vedeti o poslovanju s tujino?

Družbe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju s pojmom podjetja) so v primerih poslovanja s tujimi podjetji podvržena dodatnim pregledom oziroma poročanjem. V članku najdete tudi tabelo z navodili posameznih poročil.

Kaj je potrebno vedeti o poslovanju s tujino? Podjetja, ki se ukvarjajo z nabavo in prodajo blaga morajo poročati Intrastat (ob prekoračitvi praga) ali preko carinskih postopkov s tretjimi državami (tu se podatki posredujejo na Carinsko upravo direktno, s samim postopkom uvoza blaga).

V določenih primerih pa morajo tako tisti, ki se ukvarjajo s trgovino blaga, kot tisti, ki opravljajo storitveno dejavnost, torej opravljajo storitve za naročnike izven RS poročati o svojem poslovanju tudi Banki Slovenije.

V večini primerov, ko govorimo o manjših podjetjih, to sicer ni potrebno, saj se statistični podatki o posameznih transakcijah izpolnijo že pri samem nakazilu oziroma prejemu denarja na transakcijski račun, s strani tujega partnerja. Neizogibno so poročanju Banki Slovenije zavezana vsa podjetja, ki:

  • imajo naložbo v kapital ali nepremičnino v tujini – imajo naložbo tujca v kapitalu svojega podjetja,
  • trgujejo z dolžniškimi vrednostnimi papirji »mimo« slovenskih posrednikov.

V posameznih primerih pa Banka Slovenije določi vzorec obveznikov za poročanje, na podlagi pomembnosti poslovanja z nerezidenti in seveda o tem podjetja predhodno dobijo pisno obvestilo (npr. za poročanje o terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti).

Podrobna navodila posameznih poročil so vam na voljo v spodnji tabeli:

POSLOVNI SUBJEKTI, KI POSLUJEJO Z NEREZIDENTI
Obveznik poročanja Naziv poročila

Oznaka

Rok oddaje
Pravne osebe in S.P., ki imajo v tujini kapitalsko naložbo / nepremičnino ali imajo naložbo tujca v Sloveniji Poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti

SN-T, SN

Mesečno oz. letno
Pravne osebe in S.P., ki trgujejo z dolžniškimi vrednostnimi papirji mimo domačih posrednikov Poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov

DVP

Mesečno
Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti. Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti

SKV

Mesečno
Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti. Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti

BST

Mesečno
Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti. Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti

KRD

Mesečno

Za podrobnejša vprašanja so vam naši svetovalci na voljo po telefonu na 01 600 1530 ali po elektronski pošti na [email protected]

Pripravila: Sabina Dimnik


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja