Go to Top

Minimalna plača in letni dopust

Minimalna plača in letni dopust

Minimalna plača in letni dopust – Glede na določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Ali pripada delavcu minimalna plača kljub koriščenju letnega dopusta?

Minimalna plača in letni dopust

Minimalna plača delavcu zagotovljena tudi med koriščenjem letnega dopustaPlačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi mora biti vedno v denarni obliki. Plača je odvisna od delovnega mesta, ki ga delavec opravlja in je določena s pogodbo o zaposlitvi. Če delavec opravlja delo oziroma koristi letni dopust njegova plača ne more biti nižja od minimalne plačeMinimalna plača mora biti  torej delavcu zagotovljena tudi med koriščenjem letnega dopusta.

Preberite tudi Izplačilo nadomestila za letni dopust ni zakonito.

Minimalna plača in letni dopust, do kdaj mora delodajalec izplačati plačo?

Delodajalec je dolžan izplačati plačo najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec. Lahko pa je s pogodbo o zaposlitvi ali s kolektivno pogodbo določeno, da se plača izplača tudi prej. Takega dogovora se je delodajalec dolžan držati. Če plačo izplača kasneje, je v zamudi z izplačilom in zato dolguje delavcu tudi zakonite zamudne obresti.

Minimalna plača in letni dopust, ali je plačilna lista obvezna?

Vsakemu delavcu mora biti pri izplačilu plače vročen pisni obračun (plačilna lista), ki vsebuje zlasti naslednje podatke:

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

  • osnovno plačo delavca,
  • dodatke po posameznih vrstah, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe oziroma iz pogodbe o zaposlitvi,
  • plačo iz naslova uspešnosti (stimulativni del),
  • nadomestilo plače po posameznih vrstah,
  • bruto plačo,
  • znesek prispevkov za socialno varnost,
  • neto plačo,
  • akontacijo dohodnine od osebnega prejemka,
  • neto izplačilo plače.

Ob obračunu plače lahko delodajalec na istem obračunskem listu obračuna tudi druge osebne prejemke, povračila stroškov v zvezi z delom in odtegljaje od plače (neto izplačilo).

Delodajalec ne sme svoje terjatve do delavca brez njegovega pisnega soglasja pobotati s svojo obveznostjo.

Delavec ne more dati takega soglasja pred nastankom delodajalčeve terjatve – vnaprej soglašati.

Minimalna plača in letni dopust, ali so lahko stroški za prevoz in prehrano že obračunani v osnovni plači? 

Delodajalci, delojemalci, imate pravno dilemo? Pišite nam!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Če višina povračila stroškov v zvezi z delom ni določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se določi s podzakonskim aktom. Povračila stroškov niso del plače in jih je delodajalec vedno dolžan izplačati poleg plače.

Če se zaradi razlogov na strani delavca strošek za prevoz na delo in z dela naknadno poveča, ima delavec pravico do povračila tako povečanega stroška za prevoz na delo in z dela, če je tako določeno v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti oziroma če se tako sporazume z delodajalcem.

Delavec ni upravičen do povračila stroškov samo v primeru, če ima prehrano oziroma prevoz zagotovljen s strani delodajalca.

Informativni izračun plače 2015

Razmišljate o zaposlitvi novega sodelavca pa ne veste, na kakšen način bi z novim sodelavcem sodelovali? Vas zanima, kaj bi bilo najugodnejše za vaše podjetje iz stroškovnega vidika? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja