Go to Top

Menjalna pogodba lahko vključuje tako nepremičnine, kot premičnine!

Menjalna pogodba in lastninska pravica na stvareh

Menjalna pogodba je ena izmed pogodb, na podlagi katere se pridobi lastninska pravica na stvareh.

Informativni izračun plače

Menjalna pogodba je pogodba, s katero se vsak pogodbenik zavezuje, da bo sopogodbeniku izročil zamenjano stvar, tako da bo ta pridobil lastninsko pravico. Mogoča je menjava tako premičnih kot tudi nepremičnih stvari.

Prijavite se na seminar SOBODAJLEC ali S.P.

Menjalna pogodba kot podlaga za pridobitev lastninske pravice

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Na podlagi sklenjene menjalne pogodbe obe stranki pogodbe pridobita lastninsko pravico na stvareh, ki so predmet menjave.

Predmet menjave so lahko premičnine, nepremičnine, pa tudi prenosljive pravice.

Vsebinsko gledano lahko rečemo, da je menjalna pogodba sestavljena iz dveh prodajnih pogodb. Vsaka izmed strank je namreč v enakem položaju kot prodajalec pri prodajni pogodbi.

Iz menjalne pogodbe tako za vsakega pogodbenika nastanejo pravice in obveznosti, kot jih ima prodajalec pri prodajni pogodbi.

 Obiščite brezplačni  SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Menjalna pogodba in položaj strank

Z menjalno pogodbo se obe stranki zavežeta, da bosta nasprotni stranki izročili predmet menjave tako, da bo ta na njem pridobila lastninsko pravico.

Za vsako izmed strank menjalne pogodbe z njeno sklenitvijo nastanejo obveznosti in pravice, ki nastanejo iz prodajne pogodbe za prodajalca.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

podjetniško svetovanje

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Pravice in obveznosti strank

Obe stranki menjalne pogodbe imata torej enake pravice in obveznosti, kot jih ima prodajalec pri prodajni pogodbi.

Obe stranki imata obveznost izročiti stvar sopogodbeniku v skladu z dogovorom, odgovarjata pa tudi za stvarne in pravne napake stvari.

Želim se prijaviti na e-novice

Menjalne pogodbe za nepremičnine

Predmet menjave so lahko tudi nepremičnine. Lastninsko pravico na nepremičnini je tako mogoče pridobiti tudi z menjavo nepremičnin. Stranki pogodbe se tako zavežeta nepremičnini zamenjati in ne plačati kupnine.

Menjalna pogodba za nepremičnine mora obvezno biti sklenjena v pisni obliki. Čeprav gre za menjalno in ne prodajno pogodbo, sta stranki zavezanki za plačilo davka na promet nepremičnin. Postopek odmere davka je enak kot pri prodajni pogodbi.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja