Go to Top

Lanski dopust – rok za izrabo se izteka!

Lanski dopust lahko izrabite le še do konca junija! 30.6.2020 je skrajni rok, do katerega se mora izrabiti lanski dopust, ki ni bil izrabljen  v tekočem koledarskem letu (prenosno obdobje). Seveda se lanski dopust izrabi v dogovoru z delodajalcem. Ali vam je ostal lanski dopust, lahko preverite na podlagi pisnega obvestila o odmeri letnega dopusta, ki ste ga prejeli lansko leto od delodajalca. Namreč delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Informativni izračun plače

Želite preveriti ali ste delavcem pravilno odmerili dopust za leto 2020? Obrnete se lahko na našo pravno službo. Prav tako boste s strani pravne službe prejeli odgovore na vprašanja vezana na letni dopust. Le potrebno se je prej naročiti na pravno svetovanje. Pišite nam na [email protected]!

Kaj drugi korona paket prinaša delodajalcem?

Lanski dopust: koliko ga lahko izrabite do konca meseca junija?

Delavec že po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne sme prenesti celotnega letnega dopusta v naslednje koledarsko leto. ZDR-1 v 162. členu določa, da je delavec dolžan do konca koledarskega leta, in sicer tekočega leta, izrabiti najmanj dva tedna letnega dopusta.  Ostali del dopusta pa se lahko prenese v naslednje koledarsko leto. Vendar pa lahko izrabo lanskega dopusta delodajalec še dodatno omeji. Lanski dopust je lahko urejen z internim pravilnikom ali pas samo pogodbi o zaposlitvi.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Lanski dopust in način izrabe sta lahko opredeljena tudi v internem aktu delodajalca

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Delodajalec ima tudi možnost, da v internem aktu delodajalca določi koliko dopusta se lahko prenese v naslednje koledarsko leto. Pravniki Data d.o.o. vam lahko pri tem svetujejo, pa tudi pripravijo interni akt. Koliko dopusta se lahko prenese, je lahko določeno tudi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.

ZDR-1 ne določa koliko dni dopusta se lahko prenese v naslednje leto. Določa zgolj, da mora delavec v koledarskem letu porabiti vsaj dva tedna dopusta. Kdaj in kako pa lahko delodajalec odredi kolektivni dopust?

Kaj drugi korona paket prinaša samozaposlenim?

Ali obstajajo izjeme?

ZDR-1 je določil daljše obdobje za prenos, v katerem ima delavec, ki je bil v tekočem koledarskem letu večino časa opravičeno odsoten z dela, še pravico izrabiti letni dopust. In sicer je to obdobje  do 31. decembra naslednjega leta. Do tega datuma mora delavec izrabiti ves lanski dopust. Slednje velja le za v zakonu navedene primere.

Primeri, ko je prenosno obdobje daljše, in je tako mogoče koriščenje dopusta do 31.12. v prihodnjem letu so:

Regres 2020 in čakanje na delo

Lanski dopust in epidemija COVID-19

Zadnje čase pa se na pravno službo Date d.o.o. obračajo delavci z vprašanjem: Ali lahko glede na trenutno situacijo – razglašeno epidemijo vseeno koristijo dopust? Seveda! V kolikor ima delavec lanski dopust, mu mora delodajalec omogočiti, da ga pokoristi do 30.6.2020. In sicer ne glede na to, ali je delavec na čakanju na delo /odsoten zaradi višje sile (zaprtje mej, varstvo otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol, zaradi ustavitve javnega prevoza). Prav tako v primeru, če je delodajalec uveljavljal  povračilo nadomestilo plače za slednja dva ukrepa. Namreč, če delavec  v dogovoru z delodajalcem v času začasnega čakanja na delo izrabi pravico do letnega dopusta, ima za čas izrabe letnega dopusta pravico do nadomestilo plače v skladu z ZDR-1. Tako je določeno v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

k]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja