Go to Top

Konkurenčna prepoved (1. del – prepoved konkurence)

Pravniki Data d.o.o. ugotavljamo, da strankam, pa naj je to delavec ali delodajalec, ostajata še vedno nejasna pravna instituta – konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula. Zato smo se odločili, da pojasnimo bistvene razlike med enim in drugim pravnim institutom.

Njuno skupno načelo je: v prepovedi konkurenčnega ravnanja delavca. Kakšna je bistvena razlika med njima in kdaj se določen pravni institut uporabi, pa vam bo obrazloženo v dveh člankih oz. delih.

Potrebujete svetovanje glede konkurenčne prepovedi? Posvetujte se z našo pravno službo in jih pokličite na 01 600 1530 ali jim pišite na data@data.si.

Informativni izračun plače

V 1. delu se bomo opredelili do: konkurenčne prepovedi.

Gre za zakonsko prepoved konkurenčne dejavnosti. Prepoved velja ne glede na to, ali je ta določena/ zapisana v pogodbi o zaposlitvi. Torej že na podlagi zakona, to je Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR

V 2. delu se bomo opredelili do: konkurenčne klavzule.

Gre za pogodbeno prepoved konkurenčne dejavnosti. Prepoved velja, v kolikor se dogovorita s pogodbo o zaposlitvi delodajalec in delavec.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Kaj je konkurenčna prepoved in kje je določena?

Konkurenčna prepoved je zakonska prepoved, ki je določena v 39. členu ZDR-1. V času trajanja delovnega razmerja je vsak delavec že na podlagi navedene zakonske ureditve dolžan spoštovati konkurenčno prepoved. Za spoštovanje tega določila, delavec ni upravičen do nobenega plačila.

Kdaj delavca zavezuje konkurenčna prepoved?

Konkurenčna prepoved se nanaša na ravnanje delavca v času trajanja pogodbe o zaposlitvi. To pomeni, da delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Ali je konkurenčna prepoved absolutna oziroma se lahko delodajalec in delavec dogovorita drugače?

Konkurenčna prepoved je prepoved, ki omejuje, da bi delavec opravljal dela oziroma podjetniško aktivnost v času trajanja delovnega razmerja. Ta prepoved pa ni absolutna. Če delodajalec delavcu dovoli (poda soglasje), da opravlja konkurenčno dejavnost, potem delavčevo ravnanje ni nedopustno.

Konkurenčna prepoved – kako je v primeru kršitve?

S kršitvijo zakonske prepovedi konkurenčne dejavnosti, delavec krši svoje pogodbene obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.

V primeru, da pride do kršitve konkurenčne prepovedi lahko delodajalec od delavca zahteva povrnitev škode, nastale z njegovim ravnanjem.

Rok za uveljavljanje odškodninskega zahtevka je v roku treh mesecev od dneva, ko je delodajalec zvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla (subjektivni rok). Oziroma v roku treh let od dokončanja dela ali sklenitve posla (objektivni rok).

Ta kršitev je lahko podlaga bodisi za disciplinsko odgovornost delavca, ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Pravni nasvet

Konkurenčna prepoved – primeri iz sodne prakse, ko jo je kršil delavec:

VDSS sodba Pdp 357/2011: Toženec je opravljal konkurenčno dejavnost v času, ko je bil še zaposlen pri tožeči stranki. Toženec je pripravil osnutke odpovedi pogodb in jih ponudil v sklenitev strankam, s katerimi je sodeloval. Sodišče je ugotovilo, da je do prekinitve sodelovanja poslovnih partnerjev prišlo izključno zaradi ravnanja toženca.

VDSS sodba Pdp 632/2016: Toženec je v času trajanja zaposlitve pri tožeči stranki kršil konkurenčno prepoved, saj je že sama ustanovitev konkurenčne družbe za tožečo stranko lahko pomenila konkurenco.

Sodba VIII Ips 224/2013: Namen zakonske prepovedi konkurence je ravno v tem, da delavec v času zaposlitve ne sme brez soglasja delodajalca ustanavljati gospodarskih družb z enako dejavnostjo kot delodajalec ali opravljati poslov kot samostojni podjetnik, če je v okviru svojih delovnih obveznosti pri delodajalcu zadolžen tako dejavnost in take posle opravljati za delodajalca.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja