Go to Top

Koledar poročanja za leto 2015

Terminska preglednica obvezne predložitve podatkov za leto 2015.

Koledar 2015

ROK POROČILO/PODATKI ZAVEZANCI
JANUAR Obvezno 18.01.2015 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor
22.01.2015 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot > Zavezanci
31.01.2015 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni in javni sektor)
31.01.2015 Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov – IV. četrtletje 2014 Poslovni subjekti, vključeni v vzorec
FEBRUAR Obvezno 18.02.2015 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor
20.02.2015 Statistika finančnih računov – IV. četrtletje 2014 Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13
26.02.2015 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot > Zavezanci
28.02.2015 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni in javni sektor)
MAREC Obvezno 02.03.2015 Letna poročila: pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (ne velja za politične stranke) Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (razen političnih strank)
18.03.2015 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor
26.03.2015 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot > Zavezanci
30.03.2015 Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov Posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov
31.03.2015 Poročila o prostovoljstvu: društva,nepridobitne organizacije Poslovni subjekti, vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij
31.03.2015 Letna poročila: gospodarske družbe, zadruge; samostojni podjetniki; društva; politične stranke Gospodarske družbe, podružnice tujega podjetja, zadruge, podjetniki, društva, politične stranke
31.03.2015 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni in javni sektor)
APRIL Obvezno 15.04.2015 Raziskovanje o kadrovskih štipendijah Pravne osebe, ki izplačujejo kadrovske štipendije
18.04.2015 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor
22.04.2015 Raziskovanje o izplačanih dividendah Vse delniške družbe
23.04.2015 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot > Zavezanci
30.04.2015 Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna Posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna
30.04.2015 Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov – I. četrtletje 2015 Poslovni subjekti, vključeni v vzorec
30.04.2015 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni in javni sektor)
MAJ Obvezno 10.05.2015 Statistika finančnih računov – I. četrtletje 2015 Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13
18.05.2015 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor
21.05.2015 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot > Zavezanci
28.05.2015 Raziskovanje o strukturi vmesne potrošnje in prihodkov v letu 2014 Poslovni subjekti, vključeni v vzorec
31.05.2015 Raziskovanje o strukturi plače Poslovni subjekti, vključeni v vzorec
31.05.2015 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni in javni sektor)
JUNIJ Obvezno 18.06.2015 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor
18.06.2015 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot > Zavezanci
30.06.2015 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni in javni sektor)
JULIJ Obvezno 18.07.2015 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor
23.07.2015 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot > Zavezanci
31.07.2015 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni in javni sektor)
31.07.2015 Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov – II. četrtletje 2015 Poslovni subjekti, vključeni v vzorec
AVGUST Obvezno 10.08.2015 Statistika finančnih računov – II. četrtletje 2015 Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13
18.08.2015 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor
27.08.2015 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot > Zavezanci
31.08.2015 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni in javni sektor)
31.08.2015 Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil – do konca meseca  (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega) – za gospodarske družbe, zadruge in društva Gospodarske družbe (vključno z bankami, zavarovalnicami, investicijskimi skladi), zadruge, društva
SEPTEMBER Obvezno 18.09.2015 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor
24.09.2015 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot > Zavezanci
30.09.2015 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni in javni sektor)
OKTOBER Obvezno 01.10.2015 Raziskovanje o poslovnih storitvah Poslovni subjekti, vključeni v vzorec
18.10.2015 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor
22.10.2015 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot > Zavezanci
31.10.2015 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni in javni sektor)
31.10.2015 Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov – III. četrtletje 2015 Poslovni subjekti, vključeni v vzorec
NOVEMBER Obvezno 10.11.2015 Statistika finančnih računov – III. četrtletje 2015 Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13
18.11.2015 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor
26.11.2015 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot > Zavezanci
30.11.2015 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni in javni sektor)
DECEMBER Obvezno 17.12.2015 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot > Zavezanci
18.12.2015 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor
31.12.2015 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni in javni sektor)

Vir: AJPES

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja