Go to Top

KIDO obrazec je na voljo tudi na eDavkih! Kaj sploh je?

KIDO obrazec

KIDO obrazec je zahtevek, s katerim prejemnik dohodka želi uveljaviti neko ugodnejšo davčno obravnavo prejetega dohodka, ki ima vir v Sloveniji. Prejemniki dohodkov so tako fizične kot pravne osebe, in vsakemu pritiče ustrezen KIDO obrazec. Seveda so zahtevki povezani z veljavnimi mednarodnimi pogodbami o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Najpogostejše primere, ko je potrebno KIDO obrazec predložiti opisujemo v nadaljevanju. POZOR: uveljavljanje znižanja ali oprostitve davka je mogoče šele, ko je KIDO obrazec potrjen s strani FURS. Mimogrede, v kolikor potrebujete davčno svetovanje, kontaktirajte davčne strokovnjake podjetja Data! Prav tako pa imamo odličen računovodski servis, ki deluje že več kot 30 let. Za več informacij smo dosegljivi na 01/600-1530 in na data@data.si.

Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

KIDO obrazec za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od dividend na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (KIDO1)

KIDO 1 se izpolni pred izplačilom dividende tujemu rezidentu, bodisi fizični bodisi pravni osebi. Poleg osnovnih podatkov prejemnika se vpišejo tudi podatki izplačevalca (slovenska družba). Prav tako se vpiše delež, ki ga ima prejemnik v plačniku (v odstotkih), predviden datum izplačila ter znesek izplačanih dividend. Izplačevalec dividend lahko izplača dohodek, obdavčen po nižji stopnji, skladno z mednarodno pogodbo (najdemo v 10. členu), šele, ko potrjen KIDO obrazec prejme od FURS. Potrditev boste prejeli praviloma v 15 dneh od prejema.

Informativni izračun plače

davčno svetovanje

Preberite tudi – Dohodninska lestvica 2022 se je vendarle spremenila!

KIDO obrazec za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od obresti na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (KIDO2)

KIDO 2 je potrebno pripraviti in oddati na FURS pred izplačilom obresti. KIDO obrazec vsebuje osnovne podatke o prejemniku in plačniku. Prav tako pa je potrebno označiti, ali so obresti prejete na podlagi depozita pri banki ali hranilnici, ali na podlagi posojila, ali na podlagi dolžniškega vrednostnega papirja ali na drugi podlagi. Enako kot pri KIDO 1, je potrebno počakati potrdilo FURS in šele nato opraviti izplačilo z uveljavitvijo znižane stopnje ali oprostitve davka, po mednarodni pogodbi (11. člen).

Regres 2022 – koliko ga boste prejeli in do kdaj?

KIDO obrazec za oprostitev davka od dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin) na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO5)

KIDO 5 je zahtevek običajno uporabljen pred izplačilom mesečne plače. Gre za posebne primere, ko je tujec/fizična oseba, zaposlena pri slovenskem delodajalcu in delo opravlja v drugi državi, ne v Sloveniji. Največkrat so to tuji davčni rezidenti, npr. državljani BIH, ki so napoteni na delo v tujino, npr. v Avstrijo. Ker ne izpolnjujejo pogojev za davčnega rezidenta Slovenije in ker delo opravljajo izven Slovenije, se lahko uveljavi oprostitev plačila davka (dohodnine). Skladno s 15. členom mednarodnih konvencij se davek praviloma plača v državi, kjer zaposleni opravlja delo. Tudi v primeru tega zahtevka je potrebno pred vsakim izplačilom pridobiti potrditev o oprostitvi s stani FURS, zato je potrebno le-tega pravočasno oddati, v kolikor želite uveljavljati oprostitev plačila dohodnine od izplačane plače v Slovenji. Ta KIDO obrazec vsebuje vse podatke od plačnika, prejemnika, vrsti dohodka in obdobje navzočnosti nerezidenta v Sloveniji.

“Popoldanca” lahko odprete ob redni zaposlitvi!

KIDO obrazec  za vračilo davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO12)

Zadnji, ki ga tokrat predstavljamo je KIDO 12, s katerim nerezident uveljavlja pravico do vračila davka, ki je bil plačan v Sloveniji, morda tudi zaradi nepravočasne oddaje ustreznega zahtevka pred izplačilom dohodka. Zopet se izpolnijo vsi relevantni podatki prejemnika dohodka in izplačevalca, opredeli se vrsta dohodka (npr. plača) ter datum izplačila dohodka in znesek plačanega davka, ki je bil odtegnjen. Za vsako izplačilo se predloži nov KIDO obrazec za vračilo davka. Da je KIDO obrazec popoln, boste potrebovali tudi potrditev tujega davčnega urada, da je prejemnik dohodka dejansko tudi davčni rezident države, s katero ima Slovenija podpisano pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, na podlagi katere se uveljavlja znižanje ali oprostitev davka.

Poleg posameznega zahtevka je obvezno potrebno predložiti FURS tudi izjavo, kot samostojen dokument, na KIDO obrazec pa opredeliti ustrezno osebo, ki jo podaja – ali fizična ali pravna oseba. Novosti in spremembe s področja mednarodnega obdavčevanja FURS objavlja na svojih spletnih straneh.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja