Go to Top

Kdaj dobimo regres? V večini primerov ga morajo delodajalci izplačati do danes!

Kdaj dobimo regres vsi, ki nam pripada pravica do letnega dopusta? Najkasneje mora biti – ali pa je že bil – na naših računih prav danes! V nekaterih primerih zakon sicer dovoljuje, da delodajalci regres delavcem nakažejo tudi do 1. novembra 2016. Koliko ga je naneslo letos?

izobraževanje

Potni nalogi

Ali si znate povrniti stroške nočitve, ko greste na službeno potovanje? Kdaj sestaviti potni nalog in katere stroške vse lahko uveljavljate? Mi vam povemo na seminarju!

Več informacij

Kdaj dobimo regres? Do 1. julija oziroma najkasneje do 1. novembra v tekočem letu

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta – tega določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) – izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Višina regresa je zakonsko določena v višini minimalne plače, ki za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2016 dalje znaša 790,73 evra bruto, kolektivna pogodba pa lahko določa tudi višji regres.

Prijava na izobraževanje

Kolektivna pogodba na ravni dejavnosti v primeru nelikvidnosti lahko določa tudi kasnejši datum izplačila regresa, ki pa ne sme biti kasnejši 30. oktobra tekočega koledarskega leta.

Delodajalci, danes je zadnji dan za izplačilo regresa zaposlenim!

Klikni in deli

Regres in javni sektor

kdaj dobimo regresRegres za letni dopust v javnem sektorju je odvisen od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec. Upošteva se stanje na zadnji dan aprila. Uslužbenci, ki so uvrščeni do vključno 30. plačilnega razreda, bodo dobili izplačilo regresa v znesku 790,73 evra, uslužbenci od 51. plačilnega razreda pa bodo dobili izplačani regres v višini 350 evrov bruto. Od dela regresa, ki presega 70 odstotkov povprečne plače za predpretekli mesec, se plačujejo prispevki.

Višino regresa za javni sektor predpisuje Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), in sicer glede na plačilni razred na zadnji dan meseca aprila 2016. 

Prijava na izobraževanje

Vas glede regresa morda zanimajo tudi naslednji članki?

Pri pripravi ustreznih pogodb o zaposlitvi za vaše delavce vam lahko pomagajo tudi naši svetovalci – dosegljivi so na telefonski številki 01 600 15 30 ali na email naslova data@data.si.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja