Go to Top

Katere evidence morajo voditi normiranci?

Katere evidence morajo voditi normiranci?

Katere evidence morajo voditi normiranci? Kljub spremembam zakonodaje, se bo še vedno veliko samostojnih podjetnikov odločalo za poslovanje z normiranimi odhodki. Ta je v določenih primerih ne samo davčno ugodnejša ampak zahteva tudi manj obveznosti v zvezi s tem, katere evidence mora voditi samostojni podjetnik.

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti?

V naš seminar, namenjen bodočim normirancem, smo sicer vključili vse posebnosti glede poslovanja podjetnikov na podlagi normiranih stroškov. Prav tako smo vključili vse novosti, ki jih je prinesla spremenjena zakonodaja!

Kako podjetnik postane normiranec?

Samostojni podjetnik največkrat in najlažje postane normiranec ob registraciji samostojne dejavnosti. Naši referenti na VEM točki podjetja DATA vas bodo na to možnost tudi opozorili in vam pripravili dokumentacijo. Odločitev, da boste poslovali na podlagi normiranih odhodkov, morate namreč Finančni upravi RS sporočiti v 8 dneh od vpisa v Poslovni register Slovenije. To je pri samostojnih podjetnikih na izbrani datum (najkasneje en mesec od začetka postopka) ali naslednji dan po postopku, če ne določite drugega datuma. Referenti morajo v ta namen pripraviti ločeno vlogo.

V teh osmih dneh si lahko tudi premislite. Če Fursu ne boste sporočili svoje odločitve, bodo na finančni upravi odločitev o tem, kako boste poslovali, sprejeli sami avtomatično po svojem ključu, pojasnjujejo referenti Vem točke podjetja DATA. Več o tem, kako se ugotavlja davčna osnova, si lahko preberete v našem prispevku Davčna osnova s.p.: Kako se ugotavlja?.

Po preteku osmih dni od datuma vpisa samostojne dejavnosti v register, bodoči podjetnik do konca poslovnega leta (tj. običajno do konca koledarskega leta) svoje odločitve ne more več spremeniti.

Premislil si bo lahko šele po oddaji davčnega obračuna, kar je običajno do konca marca prihodnjega leta. Šele takrat bo lahko samostojni podjetnik sprejel odločitev, ali bo še naprej posloval na podlagi normiranih odhodkov ali na podlagi obdavčitve na podlagi realnih stroškov oziroma obratno.

->>> Preberite si več o normirani obdavčitvi!

Katere evidence morajo voditi normiranci?

Kot že omenjeno, se samostojni podjetniki vsaj v prvem letu pogosto odločajo za poslovanje na podlagi normiranih odhodkov. To je na začetku učinkovito tudi zato, ker morajo kot normiranci voditi manj poslovnih evidenc. Katere evidence morajo voditi normiranci, je zapisano v Pravilniku o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Ta pravilnik določa, katere evidence  morajo normiranci voditi:

  • evidenco izdanih knjigovodskih listin;
  • evidenco osnovnih sredstev in
  • morebitne druge evidence, v kolikor to zahtevajo predpisi za dejavnost, s katero poslujejo.

Če se normiranec registrira tudi kot DDV zavezanec, mora k tem evidencam prišteti še evidence, ki jih od njega zahteva zakonodaja s področja davka na dodano vrednost.

V omenjenem pravilniku je natančno določeno, kako mora posamezna evidenca izgledati.

->>> Če razmišljate o registraciji samostojne dejavnosti – polnega ali popoldanskega s. p., se nam za začetek pridružite na brezplačnem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja!

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

1. Evidenca knjigovodskih listin:

Pravilnik predpisuje, da se mora evidenca knjigovodskih listin voditi vezano, na prostih listih ali računalniško. V njo se vpisujejo knjigovodske listine, ki dokazujejo poslovne dogodke v zvezi s prihodki normiranca. Pri vpisovanju vanjo je potrebno upoštevati načela urejenega knjigovodstva.

Vpisi si morajo zato slediti po časovnem zaporedju. Ne smejo biti omogočeni nedovoljeni vpisi ali naknadna spreminjanja. Listine se moramo vpisovati ažurno, že izvedeni vpisi se ne popravljajo ali brišejo. Na mestu evidence morajo biti hranjene tudi še ne vpisane listine.

Vpisi morajo imeti številko in datum vpisa, številko in datum knjigovodske listine, opis poslovnega dogodka in znesek, ter znesek prihodkov (z morebitnimi popravki) na ravni davčno priznanih prihodkov).

2. Evidenca osnovnih sredstev:

Evidenca osnovnih sredstev mora vsebovati zaporedno številko osnovnega sredstva, njegov opis, stanje in gibanje (datum pridobitve in datum izločitve), podatke o listini ter nabavno vrednost.

->>> O vodenju poslovnih knjig za nominirance smo v splošnem že pisali tudi v prispevku Vodenje poslovnih knjig za normirance.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja