Go to Top

Kako se oceni boniteta poslovanja?

Boniteta poslovanja predstavlja uspešnost poslovanja posameznega poslovnega subjekta, tj. gospodarske družbe, zadruge ali  samostojnega podjetnika, v daljšem obdobju. Boniteta poslovanja je pomembna pri prijavah na javne razpise in pri oddajanju vloge za kredit. 

boniteta poslovanjaObseg bonitete

Analiza bonitete poslovanja obsega:

  • Splošne podatke o poslovnem subjektu
  • Obrazložitev bonitetne ocene z grafi in tabelami
  • Podatke o prejemkih in izdatkih z računov
  • Podatke o neporavnanih obveznostih
  • Podatki o dejavnosti, v katero sodi podjetje
  • Analizo poslovne uspešnosti, finančne stabilnosti in plačilne sposobnosti

Zakaj je pomembna boniteta poslovanja?

Boniteta poslovanja je predvsem pomembna za udeležbo na javnih razpisih ter preverjanje finančne stabilnosti, ko podjetje zaprosi za kredit na banki.

Kako banka oceni boniteto vašega poslovanja?

Banke pregledajo vsa poročila poslovanja in ocenjujejo predvsem ali je podjetje zmožno odplačevati obstoječe in morebitne nove dolgove.

Tako lahko določijo verjetnost zamude plačila dolga. Informacije, ki najbolj zanimajo banko so obstoječ delež dolga, donosnost podjetja oziroma,  kako uspešno je lahko podjetje, ter likvidnost podjetja.

Če imate glede obravnavane tematike podrobnejša vprašanja, se lahko obrente na naše svetovalce na 01 600 1530 ali po elektronski pošti na data@data.si. Ne spreglejte pa tudi novega seminarja Zaključna bilanca 2014.

 

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja