Go to Top

Štipendija je odlična priložnost tako za podjetja kot študente

Kadrovska štipendija je dobra priložnost za podjetja, ki si želijo zagotoviti ustrezen kader, ki ga na trgu dela sicer težko najdejo. Prav tako pa je kadrovska štipendija odlična priložnost za študente, ki si lahko tako pokrijejo vsaj del stroškov šolanja, hkrati pa si zagotovijo tudi zaposlitev po končanem šolanju.

Informativni izračun plače

Potrebujete pomoč pri pripravi pogodbe o štipendiranju? Pišite na [email protected] in se z našimi pravniki dogovorite za ponudbo.

Predstavitev aktualnih javnih razpisov

Kadrovska štipendija – kakšen je njen namen?

Bliža se začetek novega študijskega leta 2020/2021. Marsikateri študent tako že razmišlja, kako si bo zagotovil sredstva za kritje stroškov študija. Ena izmed možnosti je tudi kadrovska štipendija.

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Kadrovska štipendija je dobra predvsem zaradi povezovanja bodočih zaposlenih s podjetji, ki potrebujejo točno določen kader. Podjetje si s podelitvijo kadrovske štipendije lahko zagotovijo ustrezen kader, ki bi ga sicer na trgu dela težko našli, hkrati pa lahko tako že tekom izobraževanja pripravljajo štipendiste na delo v svojem podjetju.

Študenti si na drugi strani s pridobitvijo štipendije zagotovijo vsaj del sredstev za pokrivanje stroškov študija, hkrati pa si tudi že zagotovijo zaposlitev po končanem izobraževanju.

BRUTO NETO PLAČA

Kako poiskati štipenditorja oziroma štipendista?

Študenti, ki so zainteresirani za kadrovsko štipendiranje, lahko v stik s štipenditorji pridejo na več načinov.

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada v zavihku Izmenjevalnica lahko pregledajo razpisane kadrovske štipendije za tekoče študijsko leto. Potrebe delodajalcev po štipendistih pa objavljajo tudi regionalne razvojne agencije. Številna podjetja svoje potrebe po štipendistih objavljajo tudi na svojih spletnih straneh, internih glasilih ali javnih občilih.

REZERVACIJA TERMINA NA VEM TOČKI DATA

Obveznosti kadrovskih štipendistov

Pravice in obveznosti kadrovskih štipendistov določajo štipenditorji običajno že ob objavi svoje ponudbe. Najbolj značilna obveznost štipendistov pa je, poleg uspešnega zaključka šolanja, zaposlitev pri štipenditorju po zaključku šolanja. Koliko časa bo štipendist dolžan delati za štipenditorja, je odvisno od dogovora med podjetjem in štipendistom.  Najbolj pogosto pa je, da je štipendist v podjetju dolžan delati vsaj toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo.

Podrobnejše pravice in obveznosti obeh strank je potrebno urediti s pogodbo o štipendiranju. Tako bo dogovor strank jasen in natančno določen, s čimer se stranki izogneta morebitnim nepotrebnim sporom v prihodnosti.

Pravni nasvet

Koliko znaša kadrovska štipendija?

Koliko bo znašala kadrovska štipendija je odvisno od podjetja/bodočega delodajalca, ki jo podeljuje. Tudi višino štipendije naj stranki dogovorita z ustrezno pogodbo o štipendiranju.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja