Go to Top

Javni zavod: imate težave z zaposlenimi?

Javni zavod naj  dosledno spoštuje  delovnopravno zakonodaje in  druge predpise

Javni zavod se sooča z zahtevo po sprejetju številnih obveznih pravilnikov, ki jih predpisujejo:

 • Zakon o javnih uslužbencih,
 • Zakon o delovnih razmerjih,
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 • Zakon o izvrševanju proračunov RS ter
 • številni podzakonski predpisi.

Ali javni  zavod te obveznosti izvaja, redno preverjajo inšpektorji za sistem javnih uslužbencev. Poleg tega je vsak javni zavod podvržen tudi nadzoru Inšpektorata RS za delo. Inšpektorji obeh organov so zelo aktivni na terenu in redno preverjajo, ali delodajalci izpolnjujejo vse obveznosti.

Javni zavod običajno zaposluje večje število ljudi. Pravilniki, ki jih morajo obvezno pripraviti, so pogosto neustrezni, pomanjkljivi in niso v skladu z delovnopravno zakonodajo (potrebno je namreč ves čas slediti morebitni spremembi zakonodaje).

Javni zavod – obveznosti delodajalca

Skupina pravnih strokovnjakov podjetja Data je specializirana za delovnopravno zakonodajo in posebno zakonodajo, ki velja za javni sektor. Pripravili so brezplačen seminar z naslovom Obveznosti delodajalcev od A do Ž, s posebnim poudarkom na zahtevah zakonodaje za javne zavode.

Na seminarju predstavljajo vse zakonodajne zahteve za javne zavode na področju delovnega prava. Pojasnjujejo tudi, kaj vse bosta ob morebitnem obisku preverjala inšpektorja za delo in za sistem javnih uslužbencev.

Komu je seminar namenjen?

Vsem javnim zavodom, ki zaposlujejo delavce ali sodelujejo s zunanjimi sodelavci. K udeležbi vabimo predvsem vodstveni kader in kadrovnike.

Sprejemamo prve prijave za udeležbo na brezplačnem seminarju, ki poteka na sedežu podjetja Data, d.o.o., na Dunajski cesti 136 v Ljubljani. Prvi termin je ponedeljek, 17. septembra 2018 ob 11. uri. Prijave sprejemamo:

Vsebina seminarja:

 • Pravilniki, ki jih predpisuje slovenska delovnopravna zakonodaja, predvsem: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), ki sta temeljna zakona (npr. pravilnik o preprečevanju trpinčenja (mobinga) na delovnem mestu in akt o sistemizaciji delovnih mest, ki ga je potrebno sprejeti, če delodajalec zaposluje več kot 10 delavcev), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (npr. Izjava o varnosti z oceno tveganja in Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, Pravilnik o ugotavljanju uživanja alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc).
 • Ostali priporočljivi pravilniki, ki izboljšajo poslovanje (npr. pravilnik o letnem dopustu, pravilnik o delovnih razmerjih, pravilnik o jubilejnih nagradah, pravilnik o ugotavljanju delovne uspešnosti, pravilnik o nadurnem delu…).
 • Kaj vse preverjajo in ugotavljajo inšpektorji za sistem javnih uslužbencev/ inšpektorji za plače v javnem sektorju pri nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) in zakoni, ki so v neposredni zvezi z ZJU.
 • Kadrovske evidence in obveznosti delodajalcev, povezane z njimi.
 • Druge oblike dela (poleg pogodbe o zaposlitvi): kdaj lahko sklenete avtorsko, podjemno ali pogodbo o poslovnem sodelovanju in kdaj je to prepovedano (izračunajte, katera oblika sodelovanja je najbolj ugodna).

Na naši spletni strani najdete tudi številne uporabne spletne izračune, na primer preračun iz bruto v neto plačo.

Informativni izračun plače

Interni akti – za dobro zaposlenih in zavoda

javni zavodPravniki podjetja Data, d.o.o., poleg obveznih aktov priporočajo sprejem internih aktov, ki določijo pravice in obveznosti javnih uslužbencev. Tako boste olajšali poslovanje kadrovnikom v zavodu ter zagotovili red in organiziranost.

S sprejetjem internih aktov delodajalec predpiše navodila, pravila in postopke, ki jasno določajo pravice in obveznosti delodajalca na eni strani ter pravice in obveznosti zaposlenega na drugi strani. Pravilniki veljajo za vse javne uslužbence, zato ne prihaja do različnega obravnavanja posameznega javnega uslužbenca in očitkov o diskriminaciji.

Ustrezno urejeno področje delovnih razmerij omogoča tako uspešno izvajanje nalog kot tudi stimulira dobro počutje zaposlenih. Oboje skupaj pripomore k dobremu poslovnemu rezultatu.

Pripravila: pravna služba podjetja Data, d.o.o.

Vabljeni tudi na številna druga izobraževanja, ki jih vodijo naši izkušeni svetovalci!

Ste pri svojem poslovanju že iskali odgovore na naslednja vprašanja: Kdaj in kako sestavim potni nalog?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja