Go to Top

Javna uprava in krizni dodatek: ste do njega upravičeni?

Javna uprava in z njo javni uslužbenci so bili v prvem valu epidemije upravičeni do izplačila dodatka pri plači. Kakšen položaj ima javna uprava v drugem valu epidemije? So javni uslužbenci tudi tokrat upravičeni do izplačila kriznega dodatka?

Informativni izračun plače

Radi bi svojim zaposlenim, ki jim iz naslova sedmega interventnega zakona pripada krizni dodatek, tega tudi izplačali. Niste povsem prepričani, kakšen je postopek in kdaj so roki za izpolnitev zahtev iz interventnega zakona? Javite se našim izkušenim pravnicam, ki bodo poskrbele, da pravočasno uredite vse obveznosti v vašem podjetju. Za pravno svetovanje jim pišite na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Krizni dodatek po PKP7

Sedmi interventni zakon (PKP7) določa, da krizni dodatek pripada vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače. Dalje pa zakon določa tudi izjeme, kdo do izplačila kriznega dodatka ni upravičen. Ali sem sodi tudi javna uprava?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Kaj vse obsega javna uprava?

Javna uprava oziroma javni sektor sestavljajo državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.

PKP7 je potrjen: kaj prinaša podjetjem?

PKP7 med izjeme, ki do kriznega dodatka niso upravičene, uvršča tudi zaposlene pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov. Skladno s tem javna uprava in njeni zaposleni do izplačila dodatka po PKP7 niso upravičeni.

Javna uprava: kaj pa pripada uslužbencem v času epidemije?

Javna uprava oziroma določeni uslužbenci predvsem na področju zdravstva in socialnega varstva pa so upravičeni do dodatka za delo v epidemiji, ki znaša 65 % urne postavke osnovne plače. Javna uprava je do izplačila dodatka upravičena na podlagi Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS).

Pravni nasvet

Kako javna uprava vlaga zahtevke za povračilo izplačila dodatkov?

Za dodatek po kolektivni pogodbi se sredstva iz državnega proračuna zagotavljajo v času razglašene epidemije, torej od 19. oktobra 2020. Do preklica epidemije bodo izvajalci zahtevke za financiranje stroškov tega dodatka vlagali mesečno.

Izvajalci se morajo z zahtevki obrniti na resorno ministrstvo oziroma občino glede na ustanoviteljstvo. Na področju zdravstva na primer bolnišnica zahtevek posreduje ministrstvu za zdravje, zdravstveni dom pa občini ustanoviteljici.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja