Go to Top

Izplačevanje nagrade prokuristu podjetja, ki je upokojen

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je prejel vprašanje glede izplačila upokojencu, prokuristu. Zanima vas ali višina njegovega dohodka vpliva na izgubo pravice do pokojnine. V zvezi s tem pojasnjujejo:

Pri poslovodnih osebah in prokuristih ločimo kombinacije med lastništvom in zastopanjem družbe, ki po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju povzročijo različne statuse in obveznosti. Pomembno je tudi tolmačenje pojmov »po upokojitvi« in »pred upokojitvijo«.

Različne kombinacije in obveznosti v primeru teh kombinacij:

  • Fizična oseba je lastnik (družbenik) in hkrati prokurist družbe in je tak status nastal pred upokojitvijo: v tem primeru ne gre za poslovodno osebo, temveč gre za osebo, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravlja delo za plačilo. Te osebe se morajo po 5. odstavku 13. člena ZPIZ-1 obvezno zavarovati, če mesečno prejemajo ali jim po pogodbi oziroma aktu o imenovanju pripada mesečno plačilo najmanj v višini minimalne plače. Če je mesečno plačilo nižje, se jim ni treba zavarovati.
  • Fizična oseba je lastnik (družbenik) in hkrati prokurist družbe in je tak status nastal po upokojitvi (in ne neposredno po prenehanju prejšnjega statusa): v tem primeru sicer ravno tako nastane »drugo pravno razmerje v katerem oseba opravlja delo za plačilo« iz 5. odstavka 13. člena ZPIZ-1, vendar zaradi dikcije 1. odstavka 178. člena ZPIZ-1 zakon ne zahteva ponovnega zavarovanja. Iz tega sledi, da je še nadalje dovoljeno uživanje pokojnine ne glede na višino dohodka, ki ga prokurist prejme za svoje delo.

Opozarjamo še na določbo 2. odstavka 15. člena ZPIZ-1. V skladu z navedeno določbo se obvezno zavarujejo družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi. Pri ugotavljanju obveznosti zavarovanja je pomemben formalni vpis poslovodne osebe v predpisan sodni/poslovni register. Prokurista ne štejemo za poslovodno osebo (ne glede na široka pooblastila po zakonu ni dolžan voditi poslov in nima zakonske obveznosti opravljati določenih dejanj), če pa je v register vpisan npr. kot direktor je zavarovanje po 2. odstavku 15. člena obvezno.

Vir: ZPIZ

Kategorije Kadri Podjetništvo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja