Go to Top

Izdaja poenostavljenih računov v letu 2013

S spremembo ZDDV-1 in Pravilnikom o izvajanju ZDDV-1, konec leta 2012, je stopil v veljavo 83. člen Zakona, ki velja od 01.01.2013. Po novem lahko poenostavljene račune zavezanci izdajajo tudi drugim davčnim zavezancem (ne le fizičnim osebam, končnim potrošnikom), vendar le, če vrednost računa ne presega 100 EUR.

Podatki, ki morajo biti na računu

  • ime/naziv in naslov zavezanca, izdajatelja računa, vključno z ID številko
  • datum izdaje računa
  • zaporedno številko računa
  • količino in vrsto dobavljenega blaga oz. vrsto opravljene storitve
  • vrednost blaga oz. storitve
  • znesek DDV oz. klavzulo, zakaj DDV ni obračunan
  • podatki o spremembah prvotnega računa, če gre za dokument, ki spreminja že izdan račun
  • podatki o kupcu (če se izdaja račun drugemu davčnemu zavezancu oz. končni potrošnik tako zahteva).

Tovrstni račun ni mogoče izdati za dobave blaga in storitev v drugo državo članico EU, kjer je DDV plačnik prejemnik.

Ne pozabite: Ne glede na obliko računa (papirno ali elektronsko) mora biti iz računa razvidna dejanska dobava blaga ali storitev, kar pomeni, da je potrebno zagotoviti pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost vse od njegove izdaje pa do konca obdobja hrambe (zavezanci za DDV – 10 let).

Primeri novih računov 2013:

Poenostavljen rač. končni kupci z DDVjem
Račun brez DDVja
Račun z DDVjem
Poenostavljen račun z DDVjem
Poenostavljen račun brez DDVja

Druge koristne obrazce za poslovanje najdete tukaj.

Avtorica: Katarina Kompara, DATA d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja