Go to Top

Evropska bančna unija

Ukrepi za rešitev finančne in gospodarske krize v Evropi: s skupnim nadzorom nad bankami v EU bi bolje zavarovali bančne vloge, povrnili zaupanje in zaščitili finančni sektor pred pretresi.

Gospodarska in finančna kriza je pokazala, da je bančni sistem EU občutljiv na pretrese. Težave ene banke se lahko hitro razširijo tudi na druge, kar vpliva na bančne vloge, naložbe in celotno gospodarstvo.

Evropska unija in njene članice si zato prizadevajo okrepiti nadzor nad finančnim sektorjem. V okviru ukrepov za regulacijo finančnih storitev so bili lani ustanovljeni trije evropski nadzorni organi, ki usklajujejo delo državnih regulativnih organov in zagotavljajo dosledno uporabo pravil na ravni EU.

Vendar je treba za finančno stabilnost storiti več. Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso poziva k oblikovanju bančne unije, s čimer bi obnovili zaupanje v banke in evro ter dolgoročno omogočili gospodarsko in fiskalno povezovanje. Glavni dejavniki so:

  • bančna pravila na ravni EU – vključno s skupnimi (vendar prožnimi) zahtevami glede minimalne višine osnovnega kapitala bank;
  • enotni bančni nadzornik EU– imel bi neposreden nadzor nad bankami, ki poslujejo v več državah, in zelo velikimi bankami ter uveljavljal pravila in nadzor tveganja;
  • skupna pravila za preprečevanje stečaja bank in posredovanje, kadar se banke znajdejo v finančnih težavah, s čimer bi se izognili reševanju bank z denarjem davkoplačevalcev;
  • enotni sistem zajamčenih vlog za zaščito imetnikov bančnih vlog v obliki prihrankov ali naložb v EU, da bi obnovili zaupanje v bančni sistem.

Komisija je v zvezi z nekaterimi glavnimi dejavniki bančne unije že pripravila nekaj predlogov. Med njimi so tudi skupna pravila, ki bi državam EU in državnim regulativnim organom omogočila hitro in učinkovito ukrepanje v bančni krizi.

Naslednji koraki

Komisija načrtuje nove predloge v zvezi s skupnim skladom za pomoč bankam, stečaji bank in tesnejšim sodelovanjem na področju davčne politike in javne porabe.

Voditelji vlad in držav članic EU bodo o predlogih za vzpostavitev bančne in fiskalne unije razpravljali na zasedanju 28. in 29. junija.

Vir: Evropska komisija